Statistieken Gemeente Beernem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Beernem
(grote groei van 17% naar 16.131 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Beernem is met 2.332 inwoners toegenomen van 13.799 inwoners in 1990 tot 16.131 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 71 inwoners (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Beernem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Beernem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Beernem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Beernem, 2: deelgemeente Oedelem, 3: deelgemeente Sint-Joris Beernem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Beernem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Beernem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Beernem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Beernem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.839)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Beernem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Beernem was €35.839. Er waren 8.920 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Beernem was €319.688.131.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 21 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Beernem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beernem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Beernem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Beernem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Beernem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Brugge.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Beernem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Beernem.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Beernem voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Beernem in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Beernem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.925Aantal2023
Mannen8.206Aantal2023
0 tot 10 jaar1.480Aantal2023
10 tot 20 jaar1.802Aantal2023
20 tot 30 jaar1.674Aantal2023
30 tot 40 jaar2.035Aantal2023
40 tot 50 jaar2.098Aantal2023
50 tot 60 jaar2.304Aantal2023
60 tot 70 jaar2.184Aantal2023
70 tot 80 jaar1.531Aantal2023
80 tot 90 jaar817Aantal2023
90 jaar en ouder206Aantal2023
Aantal inwoners16.131Aantal2023
0 tot 5 jaar712Aantal2023
5 tot 10 jaar759Aantal2023
10 tot 15 jaar909Aantal2023
15 tot 20 jaar892Aantal2023
20 tot 25 jaar786Aantal2023
25 tot 29 jaar873Aantal2023
30 tot 35 jaar1.034Aantal2023
35 tot 40 jaar996Aantal2023
40 tot 45 jaar1.062Aantal2023
45 tot 50 jaar1.033Aantal2023
50 tot 55 jaar1.071Aantal2023
55 tot 60 jaar1.235Aantal2023
60 tot 65 jaar1.142Aantal2023
65 tot 70 jaar1.039Aantal2023
70 tot 75 jaar877Aantal2023
75 tot 80 jaar640Aantal2023
80 tot 85 jaar484Aantal2023
85 tot 90 jaar309Aantal2023
90 tot 95 jaar143Aantal2023
95 jaar en ouder23Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Beernem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.591Aantal2023
Gescheiden1.392Aantal2023
Ongehuwd7.251Aantal2023
Verweduwd897Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Beernem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden227Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden210Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen45Aantal2023
Winkels: periodieke goederen13Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen30Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels90Aantal2023
Horecazaken45Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten75Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden17Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.793Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.972Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.563Aantal2023
Huishoudens 3 personen936Aantal2023
Huishoudens 4 personen984Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen338Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.920Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€319.688.131Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.839Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.354Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€343.353.755Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen15.565Aantal2023
Vreemdelingen566Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit15.561Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)291Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2042%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Aantal nationaliteiten191Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit570Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)57%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit263Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)23%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Beernem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31003Code2024
RegionaamBeernemNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte7.242Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.386Aantal2024
Aantal inwoners16.131Aantal2023
Aantal huishoudens6.793Aantal2023
Aantal wagens8.374Aantal2022
Dichtheid adressen1,16Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,23Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,94Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,16Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Beernem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder451Aantal2023
Alleenwonend1.972Aantal2023
Andere persoon164Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.876Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.558Aantal2023
Inwonende andere persoon148Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder701Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.613Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar993Aantal2023
Lid van collectief huishouden455Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.162Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen988Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties19Aantal2020
Huizen-Transacties109Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties62Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties47Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€40.458Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€49.032Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€58.279Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Beernem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.780Aantal2023
Eigenaars5.010Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.290Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945682Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.306Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.393Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010786Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.001Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021144Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900918Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.016Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.260Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.205Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie66Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.