Statistieken Deelgemeente Beernem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Beernem in de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Beernem in de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Beernem
(grote stijging van 16% naar 7.742 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Beernem is met 1.062 personen toegenomen van 6.680 personen in 1990 tot 7.742 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 32 personen (0,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Beernem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Beernem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Beernem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beernem-Centrum, 2: buurt Rollebaan-Kasteeldreef, 3: buurt Beernem-Verspreide Bewoning, 4: buurt Bloemendale-Turkije, 5: buurt De Duine-Stationswijk, 6: buurt Bulskampveld-Blommeke-Hulstlo, 7: buurt Meerberg-Gevaarts.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Beernem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Beernem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Beernem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Beernem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.707)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Beernem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Beernem was €35.707. Er waren 4.335 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Beernem was €154.790.828.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 21 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Beernem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beernem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Beernem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Beernem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Beernem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Beernem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beernem getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Beernem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Beernem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Beernem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beernem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Beernem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.741Aantal2023
Mannen4.008Aantal2023
0 tot 10 jaar644Aantal2023
10 tot 20 jaar835Aantal2023
20 tot 30 jaar829Aantal2023
30 tot 40 jaar918Aantal2023
40 tot 50 jaar1.041Aantal2023
50 tot 60 jaar1.077Aantal2023
60 tot 70 jaar1.057Aantal2023
70 tot 80 jaar783Aantal2023
80 tot 90 jaar438Aantal2023
90 jaar en ouder116Aantal2023
Aantal inwoners7.742Aantal2023
0 tot 5 jaar303Aantal2023
5 tot 10 jaar341Aantal2023
10 tot 15 jaar405Aantal2023
15 tot 20 jaar430Aantal2023
20 tot 25 jaar392Aantal2023
25 tot 29 jaar437Aantal2023
30 tot 35 jaar460Aantal2023
35 tot 40 jaar458Aantal2023
40 tot 45 jaar524Aantal2023
45 tot 50 jaar517Aantal2023
50 tot 55 jaar499Aantal2023
55 tot 60 jaar578Aantal2023
60 tot 65 jaar549Aantal2023
65 tot 70 jaar508Aantal2023
70 tot 75 jaar448Aantal2023
75 tot 80 jaar335Aantal2023
80 tot 85 jaar251Aantal2023
85 tot 90 jaar187Aantal2023
90 tot 95 jaar93Aantal2023
95 jaar en ouder23Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Beernem.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Beernem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden138Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden128Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen25Aantal2023
Winkels: periodieke goederen9Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen22Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels58Aantal2023
Horecazaken24Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten46Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.219Aantal2023
Huishoudens 1 persoon957Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.241Aantal2023
Huishoudens 3 personen410Aantal2023
Huishoudens 4 personen460Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen151Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.335Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€154.790.828Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.707Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.029Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€167.333.934Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit7.444Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)154Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)676%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Aantal nationaliteiten85Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit301Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit145Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Beernem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31003ACode2024
RegionaamBeernemNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.835Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.073Aantal2024
Aantal inwoners7.742Aantal2023
Aantal huishoudens3.219Aantal2023
Aantal wagens3.851Aantal2022
Dichtheid adressen1,44Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,73Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,14Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,36Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Beernem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder212Aantal2023
Alleenwonend957Aantal2023
Andere persoon83Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.256Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.742Aantal2023
Inwonende andere persoon89Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder334Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.159Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar453Aantal2023
Lid van collectief huishouden437Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)538Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen484Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties13Aantal2020
Huizen-Transacties52Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties34Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties18Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€84.807Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€102.778Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€122.163Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders900Aantal2023
Eigenaars2.309Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.457Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945326Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970661Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010391Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020521Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202174Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900350Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.739Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen718Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.392Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie60Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Beernem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.