Statistieken Gemeente Beersel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Beersel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Beersel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Beersel
(grote toename van 22% naar 26.474 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Beersel is met 4.746 inwoners toegenomen van 21.728 inwoners in 1990 tot 26.474 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 144 inwoners (0,60%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Beersel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Beersel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Beersel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Beersel, 2: deelgemeente Alsemberg, 3: deelgemeente Dworp, 4: deelgemeente Huizingen, 5: deelgemeente Lot.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Beersel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Beersel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Beersel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Beersel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Beersel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.766)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Beersel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Beersel was €41.766. Er waren 13.529 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Beersel was €565.055.193.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Beersel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beersel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Beersel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Beersel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Beersel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Beersel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Beersel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beersel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Beersel.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Beersel voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Beersel in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Beersel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen13.466Aantal2023
Mannen13.008Aantal2023
0 tot 10 jaar3.197Aantal2023
10 tot 20 jaar3.579Aantal2023
20 tot 30 jaar2.667Aantal2023
30 tot 40 jaar3.142Aantal2023
40 tot 50 jaar3.623Aantal2023
50 tot 60 jaar3.668Aantal2023
60 tot 70 jaar3.113Aantal2023
70 tot 80 jaar2.082Aantal2023
80 tot 90 jaar1.114Aantal2023
90 jaar en ouder289Aantal2023
Aantal inwoners26.474Aantal2023
0 tot 5 jaar1.450Aantal2023
5 tot 10 jaar1.758Aantal2023
10 tot 15 jaar1.826Aantal2023
15 tot 20 jaar1.795Aantal2023
20 tot 25 jaar1.616Aantal2023
25 tot 29 jaar1.133Aantal2023
30 tot 35 jaar1.415Aantal2023
35 tot 40 jaar1.740Aantal2023
40 tot 45 jaar1.822Aantal2023
45 tot 50 jaar1.793Aantal2023
50 tot 55 jaar1.831Aantal2023
55 tot 60 jaar1.830Aantal2023
60 tot 65 jaar1.716Aantal2023
65 tot 70 jaar1.393Aantal2023
70 tot 75 jaar1.149Aantal2023
75 tot 80 jaar911Aantal2023
80 tot 85 jaar588Aantal2023
85 tot 90 jaar492Aantal2023
90 tot 95 jaar189Aantal2023
95 jaar en ouder34Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Beersel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd9.595Aantal2023
Gescheiden2.050Aantal2023
Ongehuwd13.576Aantal2023
Verweduwd1.253Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Beersel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden231Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden205Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen34Aantal2023
Winkels: periodieke goederen12Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen19Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels68Aantal2023
Horecazaken56Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten81Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden26Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Beersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens10.006Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.436Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.164Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.613Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.839Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen954Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.529Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€565.055.193Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.766Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.576Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€610.469.226Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen23.099Aantal2023
Vreemdelingen3.375Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit23.101Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)2.684Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3252%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)339%Percentage2023
Aantal nationaliteiten705Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.614Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)548%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit914Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)168%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Beersel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23003Code2024
RegionaamBeerselNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.040Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen12.419Aantal2024
Aantal inwoners26.474Aantal2023
Aantal huishoudens10.006Aantal2023
Aantal wagens13.444Aantal2022
Dichtheid adressen4,08Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners8,71Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,29Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,42Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Beersel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.061Aantal2023
Alleenwonend2.436Aantal2023
Andere persoon387Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)5.200Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.894Aantal2023
Inwonende andere persoon509Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.650Aantal2023
Kind bij gehuwd paar5.173Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.244Aantal2023
Lid van collectief huishouden410Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.438Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.202Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Beersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties22Aantal2020
Huizen-Transacties256Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties143Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties113Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€111.169Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€79.475Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€123.789Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€90.237Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€150.618Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€99.825Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Beersel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.219Aantal2023
Eigenaars7.789Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Beersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden10.819Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.522Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.644Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.319Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010681Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020570Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202153Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900897Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.229Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.572Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie10.734Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie40Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Beersel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.