Statistieken Gemeente Bekkevoort

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Bekkevoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Bekkevoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Bekkevoort
(zeer grote groei van 26% naar 6.672 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Bekkevoort is met 1.365 personen toegenomen van 5.307 personen in 1990 tot 6.672 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 41 personen (0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Bekkevoort met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Bekkevoort: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Bekkevoort met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Bekkevoort, 2: deelgemeente Assent, 3: deelgemeente Molenbeek-Wersbeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Bekkevoort voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Bekkevoort ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Bekkevoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Bekkevoort. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Bekkevoort: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.130)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Bekkevoort. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Bekkevoort was €36.130. Er waren 3.569 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Bekkevoort was €128.948.160.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 11 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Bekkevoort in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bekkevoort waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Bekkevoort (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Bekkevoort in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Bekkevoort: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Leuven.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Bekkevoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Bekkevoort.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bekkevoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Bekkevoort.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Bekkevoort voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Bekkevoort in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Bekkevoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.325Aantal2023
Mannen3.347Aantal2023
0 tot 10 jaar614Aantal2023
10 tot 20 jaar680Aantal2023
20 tot 30 jaar706Aantal2023
30 tot 40 jaar857Aantal2023
40 tot 50 jaar962Aantal2023
50 tot 60 jaar974Aantal2023
60 tot 70 jaar857Aantal2023
70 tot 80 jaar597Aantal2023
80 tot 90 jaar350Aantal2023
90 jaar en ouder75Aantal2023
Aantal inwoners6.672Aantal2023
0 tot 5 jaar302Aantal2023
5 tot 10 jaar313Aantal2023
10 tot 15 jaar328Aantal2023
15 tot 20 jaar353Aantal2023
20 tot 25 jaar318Aantal2023
25 tot 29 jaar393Aantal2023
30 tot 35 jaar440Aantal2023
35 tot 40 jaar421Aantal2023
40 tot 45 jaar482Aantal2023
45 tot 50 jaar483Aantal2023
50 tot 55 jaar464Aantal2023
55 tot 60 jaar513Aantal2023
60 tot 65 jaar472Aantal2023
65 tot 70 jaar382Aantal2023
70 tot 75 jaar327Aantal2023
75 tot 80 jaar256Aantal2023
80 tot 85 jaar202Aantal2023
85 tot 90 jaar141Aantal2023
90 tot 95 jaar43Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Bekkevoort. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd2.661Aantal2023
Gescheiden541Aantal2023
Ongehuwd3.112Aantal2023
Verweduwd358Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Bekkevoort.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden83Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden78Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen11Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen12Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels27Aantal2023
Horecazaken18Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten33Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Bekkevoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.875Aantal2023
Huishoudens 1 persoon905Aantal2023
Huishoudens 2 personen991Aantal2023
Huishoudens 3 personen429Aantal2023
Huishoudens 4 personen391Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen159Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.569Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€128.948.160Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.130Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.674Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€140.667.589Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen6.176Aantal2023
Vreemdelingen496Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit6.186Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)164Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1228%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)29%Percentage2023
Aantal nationaliteiten114Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit503Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)71%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit319Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)34%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Bekkevoort.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24008Code2024
RegionaamBekkevoortNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.728Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.256Aantal2024
Aantal inwoners6.672Aantal2023
Aantal huishoudens2.875Aantal2023
Aantal wagens3.677Aantal2022
Dichtheid adressen0,87Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,79Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,77Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Bekkevoort.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder191Aantal2023
Alleenwonend905Aantal2023
Andere persoon112Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.272Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.292Aantal2023
Inwonende andere persoon158Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder282Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.138Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar370Aantal2023
Lid van collectief huishouden46Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)456Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen442Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Bekkevoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties50Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties42Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Bekkevoort.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders660Aantal2023
Eigenaars2.217Aantal2023
% Huurders23%Percentage2023
% Eigenaars77%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Bekkevoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.078Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945423Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970793Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000874Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010275Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020482Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202167Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900129Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.510Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen557Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.901Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie169Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Bekkevoort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.