Statistieken Gemeente Berlare

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Berlare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Berlare. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Berlare
(grote stijging van 25% naar 15.446 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Berlare is met 3.076 personen gegroeid van 12.370 personen in 1990 tot 15.446 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 93 personen (0,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Berlare met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Berlare: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Berlare met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Berlare, 2: deelgemeente Berlare, 3: deelgemeente Uitbergen, 4: deelgemeente Overmere+Deel Lokeren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Berlare voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Berlare ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Berlare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Berlare. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Berlare: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.339)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Berlare. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Berlare was €35.339. Er waren 8.720 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Berlare was €308.152.809.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 25 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Berlare in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Berlare waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Berlare (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Berlare in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Berlare: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Dendermonde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Berlare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Berlare.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Berlare

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Berlare.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Berlare voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Berlare in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Berlare voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.849Aantal2023
Mannen7.597Aantal2023
0 tot 10 jaar1.412Aantal2023
10 tot 20 jaar1.727Aantal2023
20 tot 30 jaar1.588Aantal2023
30 tot 40 jaar1.809Aantal2023
40 tot 50 jaar2.066Aantal2023
50 tot 60 jaar2.386Aantal2023
60 tot 70 jaar2.094Aantal2023
70 tot 80 jaar1.484Aantal2023
80 tot 90 jaar738Aantal2023
90 jaar en ouder142Aantal2023
Aantal inwoners15.446Aantal2023
0 tot 5 jaar634Aantal2023
5 tot 10 jaar765Aantal2023
10 tot 15 jaar834Aantal2023
15 tot 20 jaar882Aantal2023
20 tot 25 jaar796Aantal2023
25 tot 29 jaar772Aantal2023
30 tot 35 jaar851Aantal2023
35 tot 40 jaar955Aantal2023
40 tot 45 jaar1.021Aantal2023
45 tot 50 jaar1.026Aantal2023
50 tot 55 jaar1.180Aantal2023
55 tot 60 jaar1.194Aantal2023
60 tot 65 jaar1.058Aantal2023
65 tot 70 jaar1.026Aantal2023
70 tot 75 jaar856Aantal2023
75 tot 80 jaar614Aantal2023
80 tot 85 jaar435Aantal2023
85 tot 90 jaar273Aantal2023
90 tot 95 jaar103Aantal2023
95 jaar en ouder16Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Berlare. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.066Aantal2023
Gescheiden1.477Aantal2023
Ongehuwd6.890Aantal2023
Verweduwd1.013Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Berlare.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden218Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden212Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen37Aantal2023
Winkels: periodieke goederen13Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen19Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels74Aantal2023
Horecazaken60Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten78Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Berlare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.695Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.035Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.500Aantal2023
Huishoudens 3 personen943Aantal2023
Huishoudens 4 personen913Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen304Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.720Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€308.152.809Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.338Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.904Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€328.672.030Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen14.929Aantal2023
Vreemdelingen517Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit14.924Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)260Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2518%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)29%Percentage2023
Aantal nationaliteiten234Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit527Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)71%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit235Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)31%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Berlare.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42003Code2024
RegionaamBerlareNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.823Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen9.378Aantal2024
Aantal inwoners15.446Aantal2023
Aantal huishoudens6.695Aantal2023
Aantal wagens8.319Aantal2022
Dichtheid adressen2,45Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,04Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,75Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,18Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Berlare.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder528Aantal2023
Alleenwonend2.035Aantal2023
Andere persoon193Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.668Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.192Aantal2023
Inwonende andere persoon177Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder756Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.379Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.024Aantal2023
Lid van collectief huishouden161Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.196Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.034Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Berlare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties17Aantal2020
Huizen-Transacties125Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties74Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties51Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€42.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€62.189Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€51.520Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€79.932Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€58.912Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€89.945Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Berlare.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.815Aantal2023
Eigenaars4.895Aantal2023
% Huurders27%Percentage2023
% Eigenaars73%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Berlare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.407Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945915Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.450Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.625Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010971Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020713Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900490Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.069Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.321Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.297Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie78Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Berlare. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.