Statistieken Arrondissement Dendermonde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Dendermonde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Dendermonde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Dendermonde
(grote groei van 17% naar 206.329 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Dendermonde is met 29.234 inwoners gestegen van 177.095 inwoners in 1990 tot 206.329 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 886 inwoners (0,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Dendermonde met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Dendermonde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Dendermonde met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Berlare, 2: gemeente Buggenhout, 3: gemeente Dendermonde, 4: gemeente Hamme (Dendermonde), 5: gemeente Laarne, 6: gemeente Lebbeke, 7: gemeente Waasmunster, 8: gemeente Wetteren, 9: gemeente Wichelen, 10: gemeente Zele.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Dendermonde voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Dendermonde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Dendermonde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Dendermonde. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Dendermonde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.765)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Dendermonde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Dendermonde was €35.765. Er waren 116.299 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Dendermonde was €4.159.453.688.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Dendermonde in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Dendermonde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Dendermonde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Dendermonde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Dendermonde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Dendermonde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Dendermonde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Dendermonde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Dendermonde voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Dendermonde in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Dendermonde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen104.692Aantal2023
Mannen101.637Aantal2023
0 tot 10 jaar20.641Aantal2023
10 tot 20 jaar23.405Aantal2023
20 tot 30 jaar22.513Aantal2023
30 tot 40 jaar25.718Aantal2023
40 tot 50 jaar26.937Aantal2023
50 tot 60 jaar29.445Aantal2023
60 tot 70 jaar26.355Aantal2023
70 tot 80 jaar19.490Aantal2023
80 tot 90 jaar9.693Aantal2023
90 jaar en ouder2.132Aantal2023
Aantal inwoners206.329Aantal2023
0 tot 5 jaar9.635Aantal2023
5 tot 10 jaar10.910Aantal2023
10 tot 15 jaar11.799Aantal2023
15 tot 20 jaar11.510Aantal2023
20 tot 25 jaar10.873Aantal2023
25 tot 29 jaar11.533Aantal2023
30 tot 35 jaar12.719Aantal2023
35 tot 40 jaar12.927Aantal2023
40 tot 45 jaar13.706Aantal2023
45 tot 50 jaar13.140Aantal2023
50 tot 55 jaar14.365Aantal2023
55 tot 60 jaar15.005Aantal2023
60 tot 65 jaar14.192Aantal2023
65 tot 70 jaar12.093Aantal2023
70 tot 75 jaar10.739Aantal2023
75 tot 80 jaar8.651Aantal2023
80 tot 85 jaar5.471Aantal2023
85 tot 90 jaar3.978Aantal2023
90 tot 95 jaar1.450Aantal2023
95 jaar en ouder240Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Dendermonde. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd78.930Aantal2023
Gescheiden19.411Aantal2023
Ongehuwd95.572Aantal2023
Verweduwd12.416Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Dendermonde.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden3.398Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden3.099Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen489Aantal2023
Winkels: periodieke goederen279Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen356Aantal2023
Winkels: overige50Aantal2023
Winkels1.174Aantal2023
Horecazaken680Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten1.245Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden299Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Dendermonde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens88.953Aantal2023
Huishoudens 1 persoon28.170Aantal2023
Huishoudens 2 personen31.400Aantal2023
Huishoudens 3 personen12.657Aantal2023
Huishoudens 4 personen11.688Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen5.038Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften116.299Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€4.159.453.688Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.765Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.153Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€4.388.767.449Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen193.530Aantal2023
Vreemdelingen12.799Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit193.454Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)6.718Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26389%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)771%Percentage2023
Aantal nationaliteiten3.645Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit12.861Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1466%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit5.953Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)612%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Dendermonde.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42000Code2024
RegionaamArrondissement DendermondeNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte34.657Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen119.369Aantal2024
Aantal inwoners206.329Aantal2023
Aantal huishoudens88.953Aantal2023
Aantal wagens104.121Aantal2022
Dichtheid adressen3,44Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,95Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,57Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,00Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Dendermonde.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder7.215Aantal2023
Alleenwonend28.170Aantal2023
Andere persoon3.244Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)35.664Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen40.174Aantal2023
Inwonende andere persoon2.869Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder10.884Aantal2023
Kind bij gehuwd paar33.081Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar13.545Aantal2023
Lid van collectief huishouden2.131Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)15.756Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen12.946Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Dendermonde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties283Aantal2020
Huizen-Transacties1.870Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.421Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties449Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€66.588Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€51.914Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€43.095Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€92.405Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€69.868Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€61.004Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€117.676Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€89.429Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€76.614Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Dendermonde.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders25.917Aantal2023
Eigenaars62.963Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Dendermonde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden98.048Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194517.619Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197021.392Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200031.524Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20109.543Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20209.638Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20211.491Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19006.010Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen76.688Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen21.257Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie97.167Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie606Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Dendermonde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.