Statistieken Arrondissement Dendermonde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Dendermonde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per gemeente, deelgemeente, wijk en buurt te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Dendermonde. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Dendermonde
(stijging van 5,3% naar 204.305 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in het Arrondissement Dendermonde is met 10.290 inwoners toegenomen van 194.015 inwoners in 2011 tot 204.305 inwoners in 2022 (dat is een stijging van 5,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 935 inwoners (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Dendermonde met het aantal inwoners per gemeente in 2021
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Dendermonde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Dendermonde met het aantal inwoners per gemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Berlare, 2: gemeente Buggenhout, 3: gemeente Dendermonde, 4: gemeente Hamme (Dendermonde), 5: gemeente Laarne, 6: gemeente Lebbeke, 7: gemeente Waasmunster, 8: gemeente Wetteren, 9: gemeente Wichelen, 10: gemeente Zele.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Dendermonde voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Dendermonde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Dendermonde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Dendermonde. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2022 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Dendermonde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.765)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Dendermonde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Dendermonde was €35.765. Er waren 116.299 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Dendermonde was €4.159.453.688.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Dendermonde in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Dendermonde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Dendermonde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Dendermonde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Dendermonde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Dendermonde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Dendermonde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Dendermonde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Dendermonde voor 2022

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Dendermonde in 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen103.677Aantal2022
Mannen100.628Aantal2022
0 tot 10 jaar20.563Aantal2022
10 tot 20 jaar22.879Aantal2022
20 tot 30 jaar22.589Aantal2022
30 tot 40 jaar25.243Aantal2022
40 tot 50 jaar26.887Aantal2022
50 tot 60 jaar29.688Aantal2022
60 tot 70 jaar25.745Aantal2022
70 tot 80 jaar18.826Aantal2022
80 tot 90 jaar9.792Aantal2022
90 jaar en ouder2.093Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Dendermonde.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd78.971Aantal2022
Gescheiden19.240Aantal2022
Ongehuwd93.542Aantal2022
Verweduwd12.552Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Dendermonde.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften116.299Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€4.159.453.688Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.765Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Dendermonde.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen192.598Aantal2022
Vreemdelingen11.707Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Dendermonde.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42000Code2022
RegionaamArrondissement DendermondeNaam2022
Soort regioArrondissementCategorisch type2022
Oppervlakte34.657Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen116.845Aantal2022
Aantal inwoners204.305Aantal2022
Aantal huishoudens86.181Aantal2019
Aantal wagens101.854Aantal2019
Dichtheid adressen3,37Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners5,85Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens2,49Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens2,94Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Dendermonde.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties283Aantal2020
Huizen-Transacties1.870Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1.421Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties449Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€66.588Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€51.914Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€43.095Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€92.405Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€69.868Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€61.004Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€117.676Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€89.429Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€76.614Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Dendermonde.