Statistieken Gemeente Boechout

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Boechout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Boechout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Boechout
(grote groei van 24% naar 13.806 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Boechout is met 2.701 inwoners toegenomen van 11.105 inwoners in 1990 tot 13.806 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 82 inwoners (0,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Boechout met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Boechout: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Boechout met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Boechout, 2: deelgemeente Vremde.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Boechout voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Boechout ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Boechout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Boechout. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Boechout: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.009)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Boechout. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Boechout was €40.009. Er waren 7.603 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Boechout was €304.190.656.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Boechout in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Boechout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Boechout (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Boechout in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Boechout: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Boechout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Boechout.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Boechout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Boechout.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Boechout voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Boechout in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Boechout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.084Aantal2023
Mannen6.722Aantal2023
0 tot 10 jaar1.290Aantal2023
10 tot 20 jaar1.573Aantal2023
20 tot 30 jaar1.524Aantal2023
30 tot 40 jaar1.504Aantal2023
40 tot 50 jaar1.654Aantal2023
50 tot 60 jaar2.014Aantal2023
60 tot 70 jaar1.966Aantal2023
70 tot 80 jaar1.321Aantal2023
80 tot 90 jaar729Aantal2023
90 jaar en ouder231Aantal2023
Aantal inwoners13.806Aantal2023
0 tot 5 jaar624Aantal2023
5 tot 10 jaar656Aantal2023
10 tot 15 jaar785Aantal2023
15 tot 20 jaar795Aantal2023
20 tot 25 jaar850Aantal2023
25 tot 29 jaar671Aantal2023
30 tot 35 jaar721Aantal2023
35 tot 40 jaar777Aantal2023
40 tot 45 jaar852Aantal2023
45 tot 50 jaar798Aantal2023
50 tot 55 jaar950Aantal2023
55 tot 60 jaar1.058Aantal2023
60 tot 65 jaar1.081Aantal2023
65 tot 70 jaar887Aantal2023
70 tot 75 jaar760Aantal2023
75 tot 80 jaar560Aantal2023
80 tot 85 jaar417Aantal2023
85 tot 90 jaar299Aantal2023
90 tot 95 jaar157Aantal2023
95 jaar en ouder43Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Boechout. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd5.346Aantal2023
Gescheiden1.168Aantal2023
Ongehuwd6.530Aantal2023
Verweduwd762Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Boechout.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden131Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden122Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen19Aantal2023
Winkels: periodieke goederen9Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen15Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels44Aantal2023
Horecazaken31Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten47Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden9Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Boechout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens5.761Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.742Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.021Aantal2023
Huishoudens 3 personen794Aantal2023
Huishoudens 4 personen835Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen369Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.603Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€304.190.656Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.009Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.565Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€335.497.041Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen12.957Aantal2023
Vreemdelingen849Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit12.947Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)384Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1878%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)40%Percentage2023
Aantal nationaliteiten290Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit856Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)119%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit462Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Boechout.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11004Code2024
RegionaamBoechoutNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.071Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen7.279Aantal2024
Aantal inwoners13.806Aantal2023
Aantal huishoudens5.761Aantal2023
Aantal wagens7.002Aantal2022
Dichtheid adressen3,52Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,67Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,78Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,38Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Boechout.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder468Aantal2023
Alleenwonend1.742Aantal2023
Andere persoon118Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.420Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.730Aantal2023
Inwonende andere persoon191Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder748Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.259Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar939Aantal2023
Lid van collectief huishouden310Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.050Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen766Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Boechout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties42Aantal2020
Huizen-Transacties78Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties53Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties25Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Boechout.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.514Aantal2023
Eigenaars4.249Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Boechout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.209Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945928Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.221Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.016Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010713Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020822Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202152Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900406Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.900Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.301Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.155Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie33Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Boechout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.