Statistieken Gemeente Damme

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Damme. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Damme. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Damme
(groei van 6% naar 11.146 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Damme is met 630 inwoners toegenomen van 10.516 inwoners in 1990 tot 11.146 inwoners in 2023 (dat is een groei van 6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 19 inwoners (0,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Damme met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Damme: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Damme met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Damme, 2: deelgemeente Afdeling 2-Sint-Kruis, 3: deelgemeente Oostkerke + Hoeke, 4: deelgemeente Lapscheure, 5: deelgemeente Moerkerke, 6: deelgemeente Sijsele.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Damme voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Damme ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Damme

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Damme. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Damme: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.205)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Damme. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Damme was €37.205. Er waren 6.248 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Damme was €232.458.273.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Damme in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Damme waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Damme (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Damme in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Damme: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Brugge.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Damme

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Damme.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Damme

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Damme.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Damme voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Damme in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Damme voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.639Aantal2023
Mannen5.507Aantal2023
0 tot 10 jaar1.044Aantal2023
10 tot 20 jaar1.136Aantal2023
20 tot 30 jaar1.043Aantal2023
30 tot 40 jaar1.338Aantal2023
40 tot 50 jaar1.270Aantal2023
50 tot 60 jaar1.566Aantal2023
60 tot 70 jaar1.824Aantal2023
70 tot 80 jaar1.113Aantal2023
80 tot 90 jaar624Aantal2023
90 jaar en ouder188Aantal2023
Aantal inwoners11.146Aantal2023
0 tot 5 jaar469Aantal2023
5 tot 10 jaar590Aantal2023
10 tot 15 jaar584Aantal2023
15 tot 20 jaar617Aantal2023
20 tot 25 jaar689Aantal2023
25 tot 29 jaar574Aantal2023
30 tot 35 jaar702Aantal2023
35 tot 40 jaar695Aantal2023
40 tot 45 jaar652Aantal2023
45 tot 50 jaar615Aantal2023
50 tot 55 jaar737Aantal2023
55 tot 60 jaar828Aantal2023
60 tot 65 jaar950Aantal2023
65 tot 70 jaar857Aantal2023
70 tot 75 jaar639Aantal2023
75 tot 80 jaar457Aantal2023
80 tot 85 jaar320Aantal2023
85 tot 90 jaar285Aantal2023
90 tot 95 jaar126Aantal2023
95 jaar en ouder32Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Damme. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.829Aantal2023
Gescheiden926Aantal2023
Ongehuwd4.705Aantal2023
Verweduwd686Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Damme.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden190Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden171Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen25Aantal2023
Winkels: periodieke goederen11Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen12Aantal2023
Winkels: overige6Aantal2023
Winkels54Aantal2023
Horecazaken52Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten65Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden19Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Damme. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.759Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.344Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.889Aantal2023
Huishoudens 3 personen640Aantal2023
Huishoudens 4 personen683Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen203Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.248Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€232.458.273Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.205Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.968Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€239.850.529Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen10.657Aantal2023
Vreemdelingen489Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit10.651Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)240Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2066%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)61%Percentage2023
Aantal nationaliteiten201Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit940Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)130%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit685Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)61%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Damme.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31006Code2024
RegionaamDammeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte9.036Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.570Aantal2024
Aantal inwoners11.146Aantal2023
Aantal huishoudens4.759Aantal2023
Aantal wagens6.192Aantal2022
Dichtheid adressen0,73Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,23Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,53Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,69Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Damme.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder348Aantal2023
Alleenwonend1.344Aantal2023
Andere persoon83Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.996Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.694Aantal2023
Inwonende andere persoon120Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder514Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.789Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar636Aantal2023
Lid van collectief huishouden593Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)758Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen604Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Damme. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties107Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties48Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties59Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€44.392Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€49.009Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€67.121Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Damme.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.075Aantal2023
Eigenaars3.717Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars77%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Damme. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.409Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945616Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970948Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.888Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010392Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020545Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202173Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900863Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.837Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen554Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.351Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie42Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Damme. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.