Statistieken Gemeente Erpe-Mere

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Erpe-Mere. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per per deelgemeente, wijk of buurt te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Erpe-Mere. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Erpe-Mere
(groei van 6,2% naar 20.606 inwoners in 2022)

De bevolking van de gemeente Erpe-Mere is met 1.194 inwoners toegenomen van 19.412 inwoners in 2011 tot 20.606 inwoners in 2022 (dat is een groei van 6,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 109 inwoners (0,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Erpe-Mere met het aantal inwoners per deelgemeente in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Erpe-Mere: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Erpe-Mere met het aantal inwoners per deelgemeente in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Mere, 2: deelgemeente Erpe, 3: deelgemeente Aaigem, 4: deelgemeente Burst, 5: deelgemeente Bambrugge, 6: deelgemeente Ottergem, 7: deelgemeente Vlekkem, 8: deelgemeente Erondegem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Erpe-Mere voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Erpe-Mere ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Erpe-Mere

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Erpe-Mere. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2022 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Erpe-Mere: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.332)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Erpe-Mere. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Erpe-Mere was €37.332. Er waren 11.680 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Erpe-Mere was €436.035.935.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 49 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Erpe-Mere in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Erpe-Mere waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Erpe-Mere (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Erpe-Mere in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Erpe-Mere: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Aalst.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Erpe-Mere

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Erpe-Mere.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Erpe-Mere

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Erpe-Mere.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Erpe-Mere voor 2022

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Erpe-Mere in 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.442Aantal2022
Mannen10.164Aantal2022
0 tot 10 jaar2.065Aantal2022
10 tot 20 jaar2.104Aantal2022
20 tot 30 jaar2.228Aantal2022
30 tot 40 jaar2.603Aantal2022
40 tot 50 jaar2.633Aantal2022
50 tot 60 jaar3.035Aantal2022
60 tot 70 jaar2.710Aantal2022
70 tot 80 jaar1.874Aantal2022
80 tot 90 jaar1.062Aantal2022
90 jaar en ouder292Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Erpe-Mere.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.946Aantal2022
Gescheiden1.883Aantal2022
Ongehuwd9.458Aantal2022
Verweduwd1.319Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Erpe-Mere.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften11.680Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€436.035.935Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.331Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Erpe-Mere.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen19.661Aantal2022
Vreemdelingen945Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Erpe-Mere.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41082Code2022
RegionaamErpe-MereNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Oppervlakte3.441Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen13.003Aantal2022
Aantal inwoners20.606Aantal2022
Aantal huishoudens8.551Aantal2019
Aantal wagens10.910Aantal2019
Dichtheid adressen3,78Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners5,89Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens2,49Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens3,17Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Erpe-Mere.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties25Aantal2020
Huizen-Transacties186Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties144Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties42Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€27.397Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€35.388Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€32.849Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€42.430Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€42.774Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€55.250Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Erpe-Mere.