Statistieken Gemeente Gooik

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Gooik. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Gooik. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Gooik
(grote groei van 17% naar 9.428 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Gooik is met 1.403 inwoners gestegen van 8.025 inwoners in 1990 tot 9.428 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 43 inwoners (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Gooik met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Gooik: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Gooik met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Gooik, 2: deelgemeente Leerbeek, 3: deelgemeente Oetingen, 4: deelgemeente Kester.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Gooik voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Gooik ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Gooik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Gooik. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Gooik: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.520)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Gooik. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Gooik was €38.520. Er waren 5.233 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Gooik was €201.574.688.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Gooik in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Gooik waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Gooik (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Gooik in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Gooik: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Gooik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Gooik.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gooik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Gooik.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Gooik voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Gooik in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Gooik voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen4.765Aantal2023
Mannen4.663Aantal2023
0 tot 10 jaar940Aantal2023
10 tot 20 jaar1.053Aantal2023
20 tot 30 jaar1.022Aantal2023
30 tot 40 jaar1.028Aantal2023
40 tot 50 jaar1.188Aantal2023
50 tot 60 jaar1.395Aantal2023
60 tot 70 jaar1.307Aantal2023
70 tot 80 jaar877Aantal2023
80 tot 90 jaar486Aantal2023
90 jaar en ouder132Aantal2023
Aantal inwoners9.428Aantal2023
0 tot 5 jaar449Aantal2023
5 tot 10 jaar484Aantal2023
10 tot 15 jaar537Aantal2023
15 tot 20 jaar503Aantal2023
20 tot 25 jaar513Aantal2023
25 tot 29 jaar492Aantal2023
30 tot 35 jaar471Aantal2023
35 tot 40 jaar544Aantal2023
40 tot 45 jaar593Aantal2023
45 tot 50 jaar588Aantal2023
50 tot 55 jaar643Aantal2023
55 tot 60 jaar741Aantal2023
60 tot 65 jaar703Aantal2023
65 tot 70 jaar595Aantal2023
70 tot 75 jaar488Aantal2023
75 tot 80 jaar379Aantal2023
80 tot 85 jaar269Aantal2023
85 tot 90 jaar189Aantal2023
90 tot 95 jaar80Aantal2023
95 jaar en ouder23Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Gooik. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd3.733Aantal2023
Gescheiden729Aantal2023
Ongehuwd4.390Aantal2023
Verweduwd576Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Gooik.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden110Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden108Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen13Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen12Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels30Aantal2023
Horecazaken25Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten53Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Gooik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.806Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.005Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.395Aantal2023
Huishoudens 3 personen582Aantal2023
Huishoudens 4 personen577Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen247Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.233Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€201.574.688Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.519Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.794Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€212.241.081Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen9.044Aantal2023
Vreemdelingen384Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit9.030Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)232Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1740%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)37%Percentage2023
Aantal nationaliteiten162Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit389Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)60%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit147Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)21%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Gooik.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23024Code2024
RegionaamGooikNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.021Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.634Aantal2024
Aantal inwoners9.428Aantal2023
Aantal huishoudens3.806Aantal2023
Aantal wagens5.208Aantal2022
Dichtheid adressen1,15Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,34Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,95Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,30Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Gooik.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder353Aantal2023
Alleenwonend1.005Aantal2023
Andere persoon147Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.690Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.900Aantal2023
Inwonende andere persoon206Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder562Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.541Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar678Aantal2023
Lid van collectief huishouden87Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)754Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen474Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Gooik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties60Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties33Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties27Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Gooik.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders847Aantal2023
Eigenaars2.980Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Gooik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.257Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945662Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970893Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.428Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010335Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020325Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202156Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900509Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.549Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen694Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.211Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie27Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Gooik. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.