Statistieken Gemeente Grobbendonk

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Grobbendonk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Grobbendonk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Grobbendonk
(grote groei van 23% naar 11.519 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Grobbendonk is met 2.121 inwoners toegenomen van 9.398 inwoners in 1990 tot 11.519 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 64 inwoners (0,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Grobbendonk met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Grobbendonk: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Grobbendonk met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Grobbendonk, 2: deelgemeente Bouwel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Grobbendonk voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Grobbendonk ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Grobbendonk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Grobbendonk. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Grobbendonk: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.016)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Grobbendonk. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Grobbendonk was €38.016. Er waren 6.535 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Grobbendonk was €248.433.520.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Grobbendonk in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Grobbendonk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Grobbendonk (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Grobbendonk in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Grobbendonk: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Turnhout.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Grobbendonk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Grobbendonk.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Grobbendonk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Grobbendonk.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Grobbendonk voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Grobbendonk in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Grobbendonk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.775Aantal2023
Mannen5.744Aantal2023
0 tot 10 jaar1.043Aantal2023
10 tot 20 jaar1.100Aantal2023
20 tot 30 jaar1.232Aantal2023
30 tot 40 jaar1.326Aantal2023
40 tot 50 jaar1.385Aantal2023
50 tot 60 jaar1.838Aantal2023
60 tot 70 jaar1.747Aantal2023
70 tot 80 jaar1.234Aantal2023
80 tot 90 jaar510Aantal2023
90 jaar en ouder104Aantal2023
Aantal inwoners11.519Aantal2023
0 tot 5 jaar507Aantal2023
5 tot 10 jaar510Aantal2023
10 tot 15 jaar550Aantal2023
15 tot 20 jaar539Aantal2023
20 tot 25 jaar572Aantal2023
25 tot 29 jaar633Aantal2023
30 tot 35 jaar655Aantal2023
35 tot 40 jaar653Aantal2023
40 tot 45 jaar716Aantal2023
45 tot 50 jaar663Aantal2023
50 tot 55 jaar861Aantal2023
55 tot 60 jaar957Aantal2023
60 tot 65 jaar923Aantal2023
65 tot 70 jaar804Aantal2023
70 tot 75 jaar689Aantal2023
75 tot 80 jaar533Aantal2023
80 tot 85 jaar296Aantal2023
85 tot 90 jaar190Aantal2023
90 tot 95 jaar66Aantal2023
95 jaar en ouder7Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Grobbendonk. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.846Aantal2023
Gescheiden1.035Aantal2023
Ongehuwd5.041Aantal2023
Verweduwd597Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Grobbendonk.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden156Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden150Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen19Aantal2023
Winkels: periodieke goederen14Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen9Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels44Aantal2023
Horecazaken43Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten63Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Grobbendonk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.879Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.333Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.924Aantal2023
Huishoudens 3 personen740Aantal2023
Huishoudens 4 personen644Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen238Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.535Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€248.433.520Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.015Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.680Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€253.953.461Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen10.972Aantal2023
Vreemdelingen547Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit10.956Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)384Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1811%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)49%Percentage2023
Aantal nationaliteiten184Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit541Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)88%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit138Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)28%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Grobbendonk.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13010Code2024
RegionaamGrobbendonkNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.837Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.160Aantal2024
Aantal inwoners11.519Aantal2023
Aantal huishoudens4.879Aantal2023
Aantal wagens6.590Aantal2022
Dichtheid adressen2,17Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,06Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,72Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,32Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Grobbendonk.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder320Aantal2023
Alleenwonend1.333Aantal2023
Andere persoon152Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.014Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.666Aantal2023
Inwonende andere persoon203Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder516Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.768Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar731Aantal2023
Lid van collectief huishouden69Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)870Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen768Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Grobbendonk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties12Aantal2020
Huizen-Transacties101Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties40Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties61Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€50.099Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€82.600Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€54.653Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€95.800Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€85.396Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€109.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Grobbendonk.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.055Aantal2023
Eigenaars3.842Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Grobbendonk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.380Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945544Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.305Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.046Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010611Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020649Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202178Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190065Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.380Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen989Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.174Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie184Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Grobbendonk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.