Statistieken Gemeente Herentals

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Herentals. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Herentals. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Herentals
(grote groei van 21% naar 28.575 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Herentals is met 4.950 personen gestegen van 23.625 personen in 1990 tot 28.575 personen in 2023 (dat is een grote groei van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 150 personen (0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Herentals met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Herentals: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Herentals met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Herentals, 2: deelgemeente Noorderwijk, 3: deelgemeente Morkhoven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Herentals voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Herentals ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Herentals

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Herentals. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Herentals: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.641)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Herentals. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Herentals was €34.641. Er waren 16.913 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Herentals was €585.882.242.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 31 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Herentals in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Herentals waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Herentals (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Herentals in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Herentals: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Turnhout.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Herentals

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Herentals.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Herentals

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Herentals.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Herentals voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Herentals in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Herentals voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen14.446Aantal2023
Mannen14.129Aantal2023
0 tot 10 jaar2.488Aantal2023
10 tot 20 jaar2.791Aantal2023
20 tot 30 jaar3.146Aantal2023
30 tot 40 jaar3.582Aantal2023
40 tot 50 jaar3.586Aantal2023
50 tot 60 jaar4.219Aantal2023
60 tot 70 jaar4.214Aantal2023
70 tot 80 jaar2.717Aantal2023
80 tot 90 jaar1.475Aantal2023
90 jaar en ouder357Aantal2023
Aantal inwoners28.575Aantal2023
0 tot 5 jaar1.172Aantal2023
5 tot 10 jaar1.297Aantal2023
10 tot 15 jaar1.417Aantal2023
15 tot 20 jaar1.360Aantal2023
20 tot 25 jaar1.434Aantal2023
25 tot 29 jaar1.679Aantal2023
30 tot 35 jaar1.799Aantal2023
35 tot 40 jaar1.775Aantal2023
40 tot 45 jaar1.850Aantal2023
45 tot 50 jaar1.721Aantal2023
50 tot 55 jaar1.969Aantal2023
55 tot 60 jaar2.236Aantal2023
60 tot 65 jaar2.265Aantal2023
65 tot 70 jaar1.942Aantal2023
70 tot 75 jaar1.493Aantal2023
75 tot 80 jaar1.188Aantal2023
80 tot 85 jaar806Aantal2023
85 tot 90 jaar636Aantal2023
90 tot 95 jaar273Aantal2023
95 jaar en ouder39Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Herentals. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd10.873Aantal2023
Gescheiden2.935Aantal2023
Ongehuwd13.073Aantal2023
Verweduwd1.694Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Herentals.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden601Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden526Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen71Aantal2023
Winkels: periodieke goederen80Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen54Aantal2023
Winkels: overige10Aantal2023
Winkels215Aantal2023
Horecazaken108Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten203Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden75Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Herentals. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens13.028Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.560Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.714Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.729Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.439Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen586Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften16.913Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€585.882.242Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.640Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.593Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€615.702.542Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen26.450Aantal2023
Vreemdelingen2.125Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit26.433Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.060Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3081%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)125%Percentage2023
Aantal nationaliteiten557Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.131Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)213%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.049Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Herentals.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13011Code2024
RegionaamHerentalsNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.795Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen21.865Aantal2024
Aantal inwoners28.575Aantal2023
Aantal huishoudens13.028Aantal2023
Aantal wagens14.330Aantal2022
Dichtheid adressen4,56Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,96Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,72Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Herentals.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.065Aantal2023
Alleenwonend4.560Aantal2023
Andere persoon505Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.574Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.872Aantal2023
Inwonende andere persoon404Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.587Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.069Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.599Aantal2023
Lid van collectief huishouden295Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.852Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.074Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Herentals. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties92Aantal2020
Huizen-Transacties227Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties154Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties73Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€65.728Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€87.806Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€76.103Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€74.043Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€112.737Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€101.792Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€81.913Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€135.429Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€123.727Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Herentals.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.343Aantal2023
Eigenaars8.712Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Herentals. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden14.250Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.018Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.545Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.851Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.794Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.266Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021259Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900327Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.535Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen4.699Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie14.006Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie206Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Herentals. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.