Statistieken Gemeente Hulshout

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Hulshout
(zeer grote toename van 44% naar 10.564 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Hulshout is met 3.246 personen gestegen van 7.318 personen in 1990 tot 10.564 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 98 personen (1,12%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Hulshout met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Hulshout: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hulshout met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hulshout-Kern, 2: buurt Eindeken-Moerberg, 3: buurt Hulshout-Industriepark, 4: buurt Hulshout-Nete, 5: buurt Westmeerbeek-Kern, 6: buurt De Heide Hulshout, 7: buurt Houtvenne-Kern, 8: buurt Boterhoeve, 9: buurt Varkensmarkt Hulshout, 10: buurt Broekstreek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Hulshout voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Hulshout ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Hulshout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Hulshout. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Hulshout: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.507)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Hulshout. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Hulshout was €34.507. Er waren 6.069 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Hulshout was €209.423.661.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Hulshout in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hulshout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Hulshout (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Hulshout in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Hulshout: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Turnhout.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Hulshout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Hulshout.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hulshout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Hulshout.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Hulshout voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Hulshout in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.260Aantal2023
Mannen5.304Aantal2023
0 tot 10 jaar952Aantal2023
10 tot 20 jaar1.068Aantal2023
20 tot 30 jaar1.080Aantal2023
30 tot 40 jaar1.294Aantal2023
40 tot 50 jaar1.371Aantal2023
50 tot 60 jaar1.720Aantal2023
60 tot 70 jaar1.502Aantal2023
70 tot 80 jaar958Aantal2023
80 tot 90 jaar493Aantal2023
90 jaar en ouder126Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Hulshout.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.224Aantal2023
Gescheiden1.074Aantal2023
Ongehuwd4.691Aantal2023
Verweduwd575Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Hulshout.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.069Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€209.423.661Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.507Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.991Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Hulshout.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen10.229Aantal2023
Vreemdelingen335Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Hulshout.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13016Code2023
RegionaamHulshoutNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte1.738Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen7.299Aantal2023
Aantal inwoners10.564Aantal2023
Aantal huishoudens4.613Aantal2021
Aantal wagens6.112Aantal2021
Dichtheid adressen4,20Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners6,08Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,65Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,52Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Hulshout.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties11Aantal2020
Huizen-Transacties95Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties37Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties58Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€107.536Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€64.629Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€139.494Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€98.189Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€177.947Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€109.034Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Hulshout.