Statistieken Gemeente Kortrijk

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Kortrijk
(kleine stijging van 4,75% naar 78.944 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Kortrijk is met 3.583 inwoners toegenomen van 75.361 inwoners in 1990 tot 78.944 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 4,75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 109 inwoners (0,14%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Kortrijk met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Kortrijk: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kortrijk met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Kortrijk + Deel Harelbeke en Kuurne, 2: deelgemeente Heule, 3: deelgemeente Bissegem, 4: deelgemeente Marke, 5: deelgemeente Aalbeke, 6: deelgemeente Rollegem, 7: deelgemeente Bellegem, 8: deelgemeente Kooigem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Kortrijk voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Kortrijk ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Kortrijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Kortrijk. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Kortrijk: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.487)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kortrijk. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kortrijk was €34.487. Er waren 44.316 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Kortrijk was €1.528.308.079.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Kortrijk in het rood weergegeven.alle gemeenten binnen de gemeente Kortrijk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Kortrijk (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Kortrijk in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Kortrijk: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Kortrijk.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Kortrijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Kortrijk.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Kortrijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Kortrijk.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Kortrijk voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Kortrijk in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen40.005Aantal2023
Mannen38.939Aantal2023
0 tot 10 jaar8.474Aantal2023
10 tot 20 jaar8.812Aantal2023
20 tot 30 jaar10.084Aantal2023
30 tot 40 jaar10.296Aantal2023
40 tot 50 jaar9.336Aantal2023
50 tot 60 jaar9.888Aantal2023
60 tot 70 jaar9.394Aantal2023
70 tot 80 jaar7.052Aantal2023
80 tot 90 jaar4.386Aantal2023
90 jaar en ouder1.222Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Kortrijk.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd28.416Aantal2023
Gescheiden7.076Aantal2023
Ongehuwd38.774Aantal2023
Verweduwd4.678Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Kortrijk.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften44.316Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.528.308.079Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.486Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.528Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Kortrijk.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen70.550Aantal2023
Vreemdelingen8.394Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Kortrijk.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34022Code2023
RegionaamKortrijkNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte8.069Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen48.453Aantal2023
Aantal inwoners78.944Aantal2023
Aantal huishoudens34.093Aantal2021
Aantal wagens36.477Aantal2021
Dichtheid adressen6,00Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners9,78Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,22Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens4,52Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Kortrijk.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties179Aantal2020
Huizen-Transacties815Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties667Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties148Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€62.899Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€48.354Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€38.760Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€47.567Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€96.402Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€67.574Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€56.866Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€62.246Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€125.111Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€83.519Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€69.709Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€81.756Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Kortrijk.