Statistieken Deelgemeente Marke

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Marke in de gemeente Kortrijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Marke in de gemeente Kortrijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Marke
(afname van 5,5% naar 7.620 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Marke is met 444 inwoners afgenomen van 8.064 inwoners in 1990 tot 7.620 inwoners in 2023 (dat is een afname van 5,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -13 inwoners (-0,17%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Kortrijk met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Marke: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kortrijk met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Kortrijk + Deel Harelbeke en Kuurne, 2: deelgemeente Heule, 3: deelgemeente Bissegem, 4: deelgemeente Marke, 5: deelgemeente Aalbeke, 6: deelgemeente Rollegem, 7: deelgemeente Bellegem, 8: deelgemeente Kooigem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Marke voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Marke ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Marke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Marke. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Marke: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.620)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Marke. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Marke was €39.620. Er waren 4.266 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Marke was €169.020.869.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 wijken (oranje), 7 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Marke in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Kortrijk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Marke (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Marke in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Marke: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Marke helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Kortrijk getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Marke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Marke.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Kortrijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Marke. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Marke helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Kortrijk getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Marke voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.900Aantal2023
Mannen3.728Aantal2023
0 tot 10 jaar693Aantal2023
10 tot 20 jaar884Aantal2023
20 tot 30 jaar766Aantal2023
30 tot 40 jaar820Aantal2023
40 tot 50 jaar960Aantal2023
50 tot 60 jaar1.074Aantal2023
60 tot 70 jaar968Aantal2023
70 tot 80 jaar811Aantal2023
80 tot 90 jaar469Aantal2023
90 jaar en ouder69Aantal2023
Aantal inwoners7.620Aantal2023
0 tot 5 jaar319Aantal2023
5 tot 10 jaar374Aantal2023
10 tot 15 jaar440Aantal2023
15 tot 20 jaar444Aantal2023
20 tot 25 jaar402Aantal2023
25 tot 29 jaar364Aantal2023
30 tot 35 jaar405Aantal2023
35 tot 40 jaar415Aantal2023
40 tot 45 jaar492Aantal2023
45 tot 50 jaar468Aantal2023
50 tot 55 jaar492Aantal2023
55 tot 60 jaar582Aantal2023
60 tot 65 jaar527Aantal2023
65 tot 70 jaar441Aantal2023
70 tot 75 jaar434Aantal2023
75 tot 80 jaar377Aantal2023
80 tot 85 jaar287Aantal2023
85 tot 90 jaar182Aantal2023
90 tot 95 jaar55Aantal2023
95 jaar en ouder14Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Marke. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Marke.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden97Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden87Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen18Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen12Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels35Aantal2023
Horecazaken18Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten34Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Marke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.195Aantal2023
Huishoudens 1 persoon916Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.225Aantal2023
Huishoudens 3 personen417Aantal2023
Huishoudens 4 personen442Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen195Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.266Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€169.020.869Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.620Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.790Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€173.796.749Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit7.303Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)175Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1243%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)32%Percentage2023
Aantal nationaliteiten114Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit324Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)55%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit143Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)17%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Marke.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34022DCode2024
RegionaamMarkeNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte827Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.066Aantal2024
Aantal inwoners7.620Aantal2023
Aantal huishoudens3.195Aantal2023
Aantal wagens3.982Aantal2022
Dichtheid adressen4,92Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners9,21Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,86Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,81Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Marke.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder253Aantal2023
Alleenwonend916Aantal2023
Andere persoon44Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.406Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.748Aantal2023
Inwonende andere persoon66Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder378Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.341Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar429Aantal2023
Lid van collectief huishouden97Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)502Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen374Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Marke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties85Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties47Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties38Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€126.176Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€54.255Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€185.263Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€166.952Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€76.319Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€242.434Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€211.635Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€90.063Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€318.421Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Marke.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders672Aantal2023
Eigenaars2.553Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Marke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.483Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945530Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970897Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.530Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010205Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202127Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900106Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.201Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen278Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.467Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Marke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.