Statistieken Gemeente Kruibeke

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Kruibeke
(grote groei van 21% naar 17.056 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Kruibeke is met 2.924 inwoners toegenomen van 14.132 inwoners in 1990 tot 17.056 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 89 inwoners (0,57%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Kruibeke met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Kruibeke: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kruibeke met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Kruibeke, 2: deelgemeente Bazel, 3: deelgemeente Rupelmonde.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Kruibeke voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Kruibeke ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Kruibeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Kruibeke. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Kruibeke: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.996)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kruibeke. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kruibeke was €36.996. Er waren 9.358 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Kruibeke was €346.205.208.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Kruibeke in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Kruibeke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Kruibeke (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Kruibeke in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Kruibeke: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Sint-Niklaas.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Kruibeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Kruibeke.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Kruibeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Kruibeke.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Kruibeke voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Kruibeke in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen8.646Aantal2023
Mannen8.410Aantal2023
0 tot 10 jaar1.764Aantal2023
10 tot 20 jaar2.117Aantal2023
20 tot 30 jaar1.880Aantal2023
30 tot 40 jaar2.004Aantal2023
40 tot 50 jaar2.233Aantal2023
50 tot 60 jaar2.407Aantal2023
60 tot 70 jaar2.046Aantal2023
70 tot 80 jaar1.563Aantal2023
80 tot 90 jaar845Aantal2023
90 jaar en ouder197Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Kruibeke.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.627Aantal2023
Gescheiden1.379Aantal2023
Ongehuwd8.050Aantal2023
Verweduwd1.000Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Kruibeke.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften9.358Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€346.205.208Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.995Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.753Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Kruibeke.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen16.088Aantal2023
Vreemdelingen968Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Kruibeke.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46013Code2023
RegionaamKruibekeNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte3.353Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen8.666Aantal2023
Aantal inwoners17.056Aantal2023
Aantal huishoudens7.001Aantal2021
Aantal wagens8.412Aantal2021
Dichtheid adressen2,58Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners5,09Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,09Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,51Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Kruibeke.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties45Aantal2020
Huizen-Transacties146Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties126Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties20Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€22.263Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€66.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€73.611Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€43.252Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€96.647Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€105.265Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€97.561Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€111.369Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€123.888Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Kruibeke.