Statistieken Gemeente Kruibeke

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Kruibeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Kruibeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Kruibeke
(grote stijging van 21% naar 17.056 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Kruibeke is met 2.924 inwoners gegroeid van 14.132 inwoners in 1990 tot 17.056 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 89 inwoners (0,57%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Kruibeke met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Kruibeke: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Kruibeke met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Kruibeke, 2: deelgemeente Bazel, 3: deelgemeente Rupelmonde.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Kruibeke voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Kruibeke ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Kruibeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Kruibeke. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Kruibeke: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.996)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kruibeke. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Kruibeke was €36.996. Er waren 9.358 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Kruibeke was €346.205.208.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Kruibeke in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Kruibeke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Kruibeke (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Kruibeke in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Kruibeke: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Sint-Niklaas.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Kruibeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Kruibeke.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Kruibeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Kruibeke.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Kruibeke voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Kruibeke in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Kruibeke voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen8.646Aantal2023
Mannen8.410Aantal2023
0 tot 10 jaar1.764Aantal2023
10 tot 20 jaar2.117Aantal2023
20 tot 30 jaar1.880Aantal2023
30 tot 40 jaar2.004Aantal2023
40 tot 50 jaar2.233Aantal2023
50 tot 60 jaar2.407Aantal2023
60 tot 70 jaar2.046Aantal2023
70 tot 80 jaar1.563Aantal2023
80 tot 90 jaar845Aantal2023
90 jaar en ouder197Aantal2023
Aantal inwoners17.056Aantal2023
0 tot 5 jaar809Aantal2023
5 tot 10 jaar952Aantal2023
10 tot 15 jaar1.069Aantal2023
15 tot 20 jaar1.038Aantal2023
20 tot 25 jaar953Aantal2023
25 tot 29 jaar924Aantal2023
30 tot 35 jaar1.025Aantal2023
35 tot 40 jaar972Aantal2023
40 tot 45 jaar1.166Aantal2023
45 tot 50 jaar1.070Aantal2023
50 tot 55 jaar1.235Aantal2023
55 tot 60 jaar1.166Aantal2023
60 tot 65 jaar1.107Aantal2023
65 tot 70 jaar928Aantal2023
70 tot 75 jaar813Aantal2023
75 tot 80 jaar749Aantal2023
80 tot 85 jaar518Aantal2023
85 tot 90 jaar306Aantal2023
90 tot 95 jaar147Aantal2023
95 jaar en ouder28Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Kruibeke. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.627Aantal2023
Gescheiden1.379Aantal2023
Ongehuwd8.050Aantal2023
Verweduwd1.000Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Kruibeke.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden228Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden203Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen37Aantal2023
Winkels: periodieke goederen12Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen18Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels68Aantal2023
Horecazaken53Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten82Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden25Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Kruibeke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens7.075Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.067Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.486Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.001Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.071Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen450Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften9.358Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€346.205.208Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.995Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.753Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€371.095.116Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen16.088Aantal2023
Vreemdelingen968Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit16.085Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)512Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1812%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)44%Percentage2023
Aantal nationaliteiten289Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit975Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)80%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit460Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)33%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Kruibeke.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46013Code2024
RegionaamKruibekeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.353Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.691Aantal2024
Aantal inwoners17.056Aantal2023
Aantal huishoudens7.075Aantal2023
Aantal wagens8.453Aantal2022
Dichtheid adressen2,59Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,09Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,11Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,52Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Kruibeke.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder555Aantal2023
Alleenwonend2.067Aantal2023
Andere persoon164Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.016Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.404Aantal2023
Inwonende andere persoon254Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder906Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.856Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.227Aantal2023
Lid van collectief huishouden215Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.398Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen934Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Kruibeke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties45Aantal2020
Huizen-Transacties146Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties126Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties20Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€22.263Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€66.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€73.611Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€43.252Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€96.647Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€105.265Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€97.561Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€111.369Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€123.888Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Kruibeke.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.958Aantal2023
Eigenaars5.130Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Kruibeke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.750Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.302Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.856Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.262Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010922Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020715Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202154Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900535Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.980Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.762Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.688Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie50Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Kruibeke. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.