Statistieken Gemeente Lier

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Lier
(zeer grote stijging van 25% naar 37.909 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Lier is met 7.664 personen gestegen van 30.245 personen in 1990 tot 37.909 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 232 personen (0,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Lier met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Lier: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Lier met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Lier, 2: deelgemeente Koningshooikt.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Lier voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Lier ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Lier. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Lier: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.089)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Lier. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Lier was €35.089. Er waren 21.567 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Lier was €756.755.638.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Lier in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lier waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Lier (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Lier in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Lier: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Mechelen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Lier.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Lier.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Lier voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Lier in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen19.476Aantal2023
Mannen18.433Aantal2023
0 tot 10 jaar3.628Aantal2023
10 tot 20 jaar4.005Aantal2023
20 tot 30 jaar4.605Aantal2023
30 tot 40 jaar4.951Aantal2023
40 tot 50 jaar4.699Aantal2023
50 tot 60 jaar5.169Aantal2023
60 tot 70 jaar4.813Aantal2023
70 tot 80 jaar3.660Aantal2023
80 tot 90 jaar1.936Aantal2023
90 jaar en ouder443Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Lier.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd13.537Aantal2023
Gescheiden3.753Aantal2023
Ongehuwd18.414Aantal2023
Verweduwd2.205Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Lier.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften21.567Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€756.755.638Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.088Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.337Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Lier.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen34.297Aantal2023
Vreemdelingen3.612Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Lier.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12021Code2023
RegionaamLierNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte4.985Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen22.685Aantal2023
Aantal inwoners37.909Aantal2023
Aantal huishoudens16.657Aantal2021
Aantal wagens17.112Aantal2021
Dichtheid adressen4,55Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners7,60Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,34Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens3,43Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Lier.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties180Aantal2020
Huizen-Transacties324Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties272Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties52Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€117.439Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€132.632Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€117.507Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€139.296Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€170.325Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€147.465Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€165.603Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€206.910Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€175.602Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Lier.