Statistieken Deelgemeente Lier

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Lier in de gemeente Lier. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Lier in de gemeente Lier. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Lier
(zeer grote groei van 25% naar 33.506 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Lier is met 6.775 personen gestegen van 26.731 personen in 1990 tot 33.506 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 205 personen (0,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Lier met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Lier: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Lier met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Lier, 2: deelgemeente Koningshooikt.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Lier voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Lier ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Lier. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Lier: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.575)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Lier. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Lier was €34.575. Er waren 19.079 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Lier was €659.660.674.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Lier in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lier waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Lier (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Lier in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Lier: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Lier helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lier getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Lier.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lier

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Lier. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Lier helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lier getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Lier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen17.303Aantal2023
Mannen16.322Aantal2023
0 tot 10 jaar3.230Aantal2023
10 tot 20 jaar3.592Aantal2023
20 tot 30 jaar4.112Aantal2023
30 tot 40 jaar4.438Aantal2023
40 tot 50 jaar4.193Aantal2023
50 tot 60 jaar4.481Aantal2023
60 tot 70 jaar4.158Aantal2023
70 tot 80 jaar3.251Aantal2023
80 tot 90 jaar1.712Aantal2023
90 jaar en ouder378Aantal2023
Aantal inwoners33.506Aantal2023
0 tot 5 jaar1.613Aantal2023
5 tot 10 jaar1.617Aantal2023
10 tot 15 jaar1.809Aantal2023
15 tot 20 jaar1.783Aantal2023
20 tot 25 jaar1.882Aantal2023
25 tot 29 jaar2.230Aantal2023
30 tot 35 jaar2.379Aantal2023
35 tot 40 jaar2.059Aantal2023
40 tot 45 jaar2.206Aantal2023
45 tot 50 jaar1.987Aantal2023
50 tot 55 jaar2.073Aantal2023
55 tot 60 jaar2.408Aantal2023
60 tot 65 jaar2.203Aantal2023
65 tot 70 jaar1.955Aantal2023
70 tot 75 jaar1.700Aantal2023
75 tot 80 jaar1.551Aantal2023
80 tot 85 jaar981Aantal2023
85 tot 90 jaar731Aantal2023
90 tot 95 jaar309Aantal2023
95 jaar en ouder69Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Lier. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Lier.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden751Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden640Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen92Aantal2023
Winkels: periodieke goederen98Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen66Aantal2023
Winkels: overige12Aantal2023
Winkels268Aantal2023
Horecazaken161Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten211Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden111Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Lier. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens15.264Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.635Aantal2023
Huishoudens 2 personen5.225Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.862Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.667Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen875Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften19.079Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€659.660.674Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.575Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.027Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€693.570.184Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit30.244Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.439Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2559%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)105%Percentage2023
Aantal nationaliteiten727Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.378Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)241%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.935Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)134%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Lier.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12021ACode2024
RegionaamLierNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.323Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen20.728Aantal2024
Aantal inwoners33.506Aantal2023
Aantal huishoudens15.264Aantal2023
Aantal wagens14.687Aantal2022
Dichtheid adressen6,24Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners10,08Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,59Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,42Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Lier.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.399Aantal2023
Alleenwonend5.635Aantal2023
Andere persoon637Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)5.074Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen6.154Aantal2023
Inwonende andere persoon488Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.180Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.885Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.964Aantal2023
Lid van collectief huishouden454Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.226Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.486Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Lier. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties159Aantal2020
Huizen-Transacties282Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties251Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties31Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€103.594Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€132.960Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€127.338Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€126.451Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€165.072Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€159.802Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€154.697Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€197.549Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€190.294Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Lier.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders5.984Aantal2023
Eigenaars9.279Aantal2023
% Huurders39%Percentage2023
% Eigenaars61%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Lier. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden17.201Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.759Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.511Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.368Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20202.146Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021330Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19002.837Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.737Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen7.462Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie16.972Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie209Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Lier. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.