Statistieken Gemeente Linter

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Linter. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Linter. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Linter
(grote stijging van 13% naar 7.317 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Linter is met 856 inwoners toegenomen van 6.461 inwoners in 1990 tot 7.317 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 26 inwoners (0,38%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Linter met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Linter: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Linter met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Linter-Drieslinter, 2: deelgemeente Linter-Neerlinter, 3: deelgemeente Orsmaal-Gussenhoven, 4: deelgemeente Orsmaal-Melkwezer, 5: deelgemeente Orsmaal-Neerhespen, 6: deelgemeente Orsmaal-Overhespen, 7: deelgemeente Orsmaal-Wommersom.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Linter voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Linter ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Linter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Linter. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Linter: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.497)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Linter. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Linter was €36.497. Er waren 4.112 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Linter was €150.075.862.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 7 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Linter in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Linter waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Linter (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Linter in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Linter: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Leuven.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Linter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Linter.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Linter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Linter.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Linter voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Linter in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Linter voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.709Aantal2023
Mannen3.608Aantal2023
0 tot 10 jaar703Aantal2023
10 tot 20 jaar762Aantal2023
20 tot 30 jaar721Aantal2023
30 tot 40 jaar867Aantal2023
40 tot 50 jaar948Aantal2023
50 tot 60 jaar1.162Aantal2023
60 tot 70 jaar994Aantal2023
70 tot 80 jaar697Aantal2023
80 tot 90 jaar372Aantal2023
90 jaar en ouder91Aantal2023
Aantal inwoners7.317Aantal2023
0 tot 5 jaar321Aantal2023
5 tot 10 jaar378Aantal2023
10 tot 15 jaar364Aantal2023
15 tot 20 jaar387Aantal2023
20 tot 25 jaar344Aantal2023
25 tot 29 jaar366Aantal2023
30 tot 35 jaar447Aantal2023
35 tot 40 jaar420Aantal2023
40 tot 45 jaar431Aantal2023
45 tot 50 jaar515Aantal2023
50 tot 55 jaar564Aantal2023
55 tot 60 jaar598Aantal2023
60 tot 65 jaar520Aantal2023
65 tot 70 jaar474Aantal2023
70 tot 75 jaar372Aantal2023
75 tot 80 jaar324Aantal2023
80 tot 85 jaar204Aantal2023
85 tot 90 jaar158Aantal2023
90 tot 95 jaar51Aantal2023
95 jaar en ouder13Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Linter. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd3.002Aantal2023
Gescheiden644Aantal2023
Ongehuwd3.189Aantal2023
Verweduwd482Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Linter.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden106Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden104Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen12Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen11Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels27Aantal2023
Horecazaken26Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten51Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Linter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.098Aantal2023
Huishoudens 1 persoon873Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.152Aantal2023
Huishoudens 3 personen502Aantal2023
Huishoudens 4 personen427Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen144Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften4.112Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€150.075.862Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.497Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.741Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€161.777.944Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen7.069Aantal2023
Vreemdelingen248Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit7.071Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)105Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1644%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Aantal nationaliteiten119Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit238Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)55%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit122Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)23%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Linter.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24133Code2024
RegionaamLinterNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.687Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.660Aantal2024
Aantal inwoners7.317Aantal2023
Aantal huishoudens3.098Aantal2023
Aantal wagens4.173Aantal2022
Dichtheid adressen0,99Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,98Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,84Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,13Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Linter.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder271Aantal2023
Alleenwonend873Aantal2023
Andere persoon95Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.330Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.546Aantal2023
Inwonende andere persoon121Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder385Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.203Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar435Aantal2023
Lid van collectief huishouden59Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)530Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen436Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Linter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties65Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties37Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties28Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Linter.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders425Aantal2023
Eigenaars2.675Aantal2023
% Huurders14%Percentage2023
% Eigenaars86%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Linter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.317Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945717Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970837Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000969Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010243Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020238Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900239Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.101Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen208Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.298Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Linter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.