Statistieken Gemeente Lokeren

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Lokeren
(zeer grote groei van 27% naar 43.064 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Lokeren is met 9.271 personen gegroeid van 33.793 personen in 1990 tot 43.064 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 281 personen (0,74%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Lokeren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Lokeren: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Lokeren met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Lokeren, 2: deelgemeente Lokeren+Deel Overmere en Zele, 3: deelgemeente Eksaarde, 4: deelgemeente Daknam.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Lokeren voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Lokeren ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Lokeren. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Lokeren: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.566)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Lokeren. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Lokeren was €35.566. Er waren 23.190 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Lokeren was €824.772.947.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 49 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Lokeren in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lokeren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Lokeren (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Lokeren in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Lokeren: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Sint-Niklaas.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Lokeren.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Lokeren.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Lokeren voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Lokeren in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Lokeren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen21.708Aantal2023
Mannen21.356Aantal2023
0 tot 10 jaar4.750Aantal2023
10 tot 20 jaar5.367Aantal2023
20 tot 30 jaar4.966Aantal2023
30 tot 40 jaar5.425Aantal2023
40 tot 50 jaar5.772Aantal2023
50 tot 60 jaar5.902Aantal2023
60 tot 70 jaar5.007Aantal2023
70 tot 80 jaar3.723Aantal2023
80 tot 90 jaar1.805Aantal2023
90 jaar en ouder347Aantal2023
Aantal inwoners43.064Aantal2023
0 tot 5 jaar2.261Aantal2023
5 tot 10 jaar2.471Aantal2023
10 tot 15 jaar2.746Aantal2023
15 tot 20 jaar2.607Aantal2023
20 tot 25 jaar2.424Aantal2023
25 tot 29 jaar2.517Aantal2023
30 tot 35 jaar2.657Aantal2023
35 tot 40 jaar2.745Aantal2023
40 tot 45 jaar2.960Aantal2023
45 tot 50 jaar2.783Aantal2023
50 tot 55 jaar2.964Aantal2023
55 tot 60 jaar2.899Aantal2023
60 tot 65 jaar2.730Aantal2023
65 tot 70 jaar2.274Aantal2023
70 tot 75 jaar1.994Aantal2023
75 tot 80 jaar1.712Aantal2023
80 tot 85 jaar1.055Aantal2023
85 tot 90 jaar721Aantal2023
90 tot 95 jaar211Aantal2023
95 jaar en ouder36Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Lokeren. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd16.496Aantal2023
Gescheiden3.815Aantal2023
Ongehuwd20.513Aantal2023
Verweduwd2.240Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Lokeren.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden732Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden666Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen117Aantal2023
Winkels: periodieke goederen64Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen82Aantal2023
Winkels: overige13Aantal2023
Winkels276Aantal2023
Horecazaken127Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten263Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden66Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Lokeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens17.788Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.477Aantal2023
Huishoudens 2 personen5.951Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.516Aantal2023
Huishoudens 4 personen2.452Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.392Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften23.190Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€824.772.947Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.565Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.141Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€883.759.953Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen39.339Aantal2023
Vreemdelingen3.725Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit39.326Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.679Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4734%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)148%Percentage2023
Aantal nationaliteiten727Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.722Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)350%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit2.005Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)184%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Lokeren.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46014Code2024
RegionaamLokerenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte6.824Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen23.237Aantal2024
Aantal inwoners43.064Aantal2023
Aantal huishoudens17.788Aantal2023
Aantal wagens19.981Aantal2022
Dichtheid adressen3,41Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,31Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,61Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,93Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Lokeren.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.447Aantal2023
Alleenwonend5.477Aantal2023
Andere persoon630Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)8.140Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen7.646Aantal2023
Inwonende andere persoon645Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.324Aantal2023
Kind bij gehuwd paar8.255Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.492Aantal2023
Lid van collectief huishouden451Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.906Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.516Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Lokeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties61Aantal2020
Huizen-Transacties337Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties254Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties83Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€72.106Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€59.196Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€92.905Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€75.118Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€113.244Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€86.614Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Lokeren.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders6.083Aantal2023
Eigenaars11.710Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Lokeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden19.567Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.315Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.543Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20006.320Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20102.097Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20202.430Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021326Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.429Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen14.571Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen4.975Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie19.451Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie60Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Lokeren. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.