Statistieken Gemeente Londerzeel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Londerzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Londerzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Londerzeel
(grote stijging van 16% naar 19.288 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Londerzeel is met 2.717 personen toegenomen van 16.571 personen in 1990 tot 19.288 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 82 personen (0,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Londerzeel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Londerzeel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Londerzeel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Londerzeel, 2: deelgemeente Malderen, 3: deelgemeente Steenhuffel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Londerzeel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Londerzeel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Londerzeel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Londerzeel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Londerzeel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.715)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Londerzeel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Londerzeel was €39.715. Er waren 10.654 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Londerzeel was €423.121.779.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 23 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Londerzeel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Londerzeel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Londerzeel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Londerzeel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Londerzeel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Londerzeel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Londerzeel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Londerzeel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Londerzeel.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Londerzeel voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Londerzeel in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Londerzeel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen9.779Aantal2023
Mannen9.509Aantal2023
0 tot 10 jaar1.978Aantal2023
10 tot 20 jaar2.246Aantal2023
20 tot 30 jaar2.062Aantal2023
30 tot 40 jaar2.352Aantal2023
40 tot 50 jaar2.490Aantal2023
50 tot 60 jaar2.758Aantal2023
60 tot 70 jaar2.430Aantal2023
70 tot 80 jaar1.810Aantal2023
80 tot 90 jaar945Aantal2023
90 jaar en ouder217Aantal2023
Aantal inwoners19.288Aantal2023
0 tot 5 jaar916Aantal2023
5 tot 10 jaar1.054Aantal2023
10 tot 15 jaar1.136Aantal2023
15 tot 20 jaar1.100Aantal2023
20 tot 25 jaar1.032Aantal2023
25 tot 29 jaar1.030Aantal2023
30 tot 35 jaar1.148Aantal2023
35 tot 40 jaar1.199Aantal2023
40 tot 45 jaar1.238Aantal2023
45 tot 50 jaar1.245Aantal2023
50 tot 55 jaar1.329Aantal2023
55 tot 60 jaar1.420Aantal2023
60 tot 65 jaar1.365Aantal2023
65 tot 70 jaar1.059Aantal2023
70 tot 75 jaar968Aantal2023
75 tot 80 jaar838Aantal2023
80 tot 85 jaar542Aantal2023
85 tot 90 jaar378Aantal2023
90 tot 95 jaar161Aantal2023
95 jaar en ouder27Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Londerzeel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.514Aantal2023
Gescheiden1.620Aantal2023
Ongehuwd9.053Aantal2023
Verweduwd1.101Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Londerzeel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden299Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden290Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen44Aantal2023
Winkels: periodieke goederen34Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen27Aantal2023
Winkels: overige8Aantal2023
Winkels113Aantal2023
Horecazaken60Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten117Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden9Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Londerzeel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.034Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.345Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.819Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.162Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.163Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen545Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften10.654Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€423.121.779Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.714Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.225Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€455.555.008Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen18.012Aantal2023
Vreemdelingen1.276Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit18.018Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)845Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2150%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)106%Percentage2023
Aantal nationaliteiten324Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.280Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)147%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit433Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)38%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Londerzeel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23045Code2024
RegionaamLonderzeelNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.653Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen10.256Aantal2024
Aantal inwoners19.288Aantal2023
Aantal huishoudens8.034Aantal2023
Aantal wagens10.336Aantal2022
Dichtheid adressen2,81Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,28Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,20Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,83Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Londerzeel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder709Aantal2023
Alleenwonend2.345Aantal2023
Andere persoon341Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.432Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.724Aantal2023
Inwonende andere persoon363Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.091Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.229Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.306Aantal2023
Lid van collectief huishouden166Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.488Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.078Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Londerzeel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties25Aantal2020
Huizen-Transacties160Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties109Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties51Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€33.687Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€37.446Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€41.868Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€43.357Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€48.125Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€49.440Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Londerzeel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.059Aantal2023
Eigenaars5.974Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Londerzeel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden8.804Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.365Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.017Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.932Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010852Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.006Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900424Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.794Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.000Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie8.724Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie48Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Londerzeel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.