Statistieken Gemeente Maldegem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Maldegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Maldegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Maldegem
(grote groei van 17% naar 24.615 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Maldegem is met 3.661 inwoners gestegen van 20.954 inwoners in 1990 tot 24.615 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 111 inwoners (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Maldegem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Maldegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Maldegem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Maldegem, 2: deelgemeente Maldegem, 3: deelgemeente Middelburg, 4: deelgemeente Adegem+Deel van Eeklo.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Maldegem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Maldegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Maldegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Maldegem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Maldegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.946)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Maldegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Maldegem was €33.946. Er waren 13.840 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Maldegem was €469.816.413.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 36 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Maldegem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Maldegem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Maldegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Maldegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Maldegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Eeklo.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Maldegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Maldegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Maldegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Maldegem.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Maldegem voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Maldegem in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Maldegem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen12.313Aantal2023
Mannen12.302Aantal2023
0 tot 10 jaar2.268Aantal2023
10 tot 20 jaar2.532Aantal2023
20 tot 30 jaar2.865Aantal2023
30 tot 40 jaar2.993Aantal2023
40 tot 50 jaar3.111Aantal2023
50 tot 60 jaar3.638Aantal2023
60 tot 70 jaar3.200Aantal2023
70 tot 80 jaar2.410Aantal2023
80 tot 90 jaar1.300Aantal2023
90 jaar en ouder298Aantal2023
Aantal inwoners24.615Aantal2023
0 tot 5 jaar1.114Aantal2023
5 tot 10 jaar1.139Aantal2023
10 tot 15 jaar1.278Aantal2023
15 tot 20 jaar1.237Aantal2023
20 tot 25 jaar1.358Aantal2023
25 tot 29 jaar1.483Aantal2023
30 tot 35 jaar1.550Aantal2023
35 tot 40 jaar1.411Aantal2023
40 tot 45 jaar1.541Aantal2023
45 tot 50 jaar1.557Aantal2023
50 tot 55 jaar1.750Aantal2023
55 tot 60 jaar1.878Aantal2023
60 tot 65 jaar1.690Aantal2023
65 tot 70 jaar1.493Aantal2023
70 tot 75 jaar1.322Aantal2023
75 tot 80 jaar1.072Aantal2023
80 tot 85 jaar742Aantal2023
85 tot 90 jaar545Aantal2023
90 tot 95 jaar186Aantal2023
95 jaar en ouder43Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Maldegem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd9.979Aantal2023
Gescheiden2.161Aantal2023
Ongehuwd11.065Aantal2023
Verweduwd1.410Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Maldegem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden487Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden458Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen64Aantal2023
Winkels: periodieke goederen40Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen60Aantal2023
Winkels: overige9Aantal2023
Winkels173Aantal2023
Horecazaken94Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten191Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden29Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Maldegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens10.759Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.295Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.987Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.594Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.380Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen503Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.840Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€469.816.413Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.946Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.924Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€503.997.715Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen23.377Aantal2023
Vreemdelingen1.238Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit23.365Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)845Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3526%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)124%Percentage2023
Aantal nationaliteiten344Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.234Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)171%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit370Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)36%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Maldegem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode43010Code2024
RegionaamMaldegemNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte9.563Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen13.875Aantal2024
Aantal inwoners24.615Aantal2023
Aantal huishoudens10.759Aantal2023
Aantal wagens13.229Aantal2022
Dichtheid adressen1,45Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,57Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,13Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,38Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Maldegem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder758Aantal2023
Alleenwonend3.295Aantal2023
Andere persoon279Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.332Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.332Aantal2023
Inwonende andere persoon330Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.104Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.804Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.516Aantal2023
Lid van collectief huishouden228Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.886Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.626Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Maldegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties26Aantal2020
Huizen-Transacties175Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties99Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties76Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€20.400Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€33.131Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€22.342Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€37.171Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€26.228Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€43.232Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Maldegem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.147Aantal2023
Eigenaars7.623Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Maldegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden11.879Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.490Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.505Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.669Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.378Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.496Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021283Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900923Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.654Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.204Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie11.751Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie81Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Maldegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.