Statistieken Arrondissement Eeklo

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Eeklo. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Eeklo. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Eeklo
(grote stijging van 14% naar 88.562 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Eeklo is met 11.130 personen gestegen van 77.432 personen in 1990 tot 88.562 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 337 personen (0,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Eeklo met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Eeklo: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Eeklo met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Assenede, 2: gemeente Eeklo, 3: gemeente Kaprijke, 4: gemeente Maldegem, 5: gemeente Sint-Laureins, 6: gemeente Zelzate.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Eeklo voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Eeklo ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Eeklo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Eeklo. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Eeklo: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.663)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Eeklo. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Eeklo was €33.663. Er waren 49.719 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Eeklo was €1.673.698.438.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Eeklo in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Eeklo (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Eeklo in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Eeklo: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Eeklo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Eeklo.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Eeklo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Eeklo.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Eeklo voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Eeklo in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Eeklo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen44.301Aantal2023
Mannen44.261Aantal2023
0 tot 10 jaar8.437Aantal2023
10 tot 20 jaar9.477Aantal2023
20 tot 30 jaar9.863Aantal2023
30 tot 40 jaar10.722Aantal2023
40 tot 50 jaar11.366Aantal2023
50 tot 60 jaar12.846Aantal2023
60 tot 70 jaar11.349Aantal2023
70 tot 80 jaar8.562Aantal2023
80 tot 90 jaar4.782Aantal2023
90 jaar en ouder1.158Aantal2023
Aantal inwoners88.562Aantal2023
0 tot 5 jaar4.052Aantal2023
5 tot 10 jaar4.361Aantal2023
10 tot 15 jaar4.738Aantal2023
15 tot 20 jaar4.766Aantal2023
20 tot 25 jaar4.762Aantal2023
25 tot 29 jaar5.127Aantal2023
30 tot 35 jaar5.488Aantal2023
35 tot 40 jaar5.232Aantal2023
40 tot 45 jaar5.662Aantal2023
45 tot 50 jaar5.676Aantal2023
50 tot 55 jaar6.248Aantal2023
55 tot 60 jaar6.545Aantal2023
60 tot 65 jaar6.055Aantal2023
65 tot 70 jaar5.253Aantal2023
70 tot 75 jaar4.603Aantal2023
75 tot 80 jaar3.893Aantal2023
80 tot 85 jaar2.688Aantal2023
85 tot 90 jaar2.006Aantal2023
90 tot 95 jaar788Aantal2023
95 jaar en ouder177Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Eeklo. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd34.312Aantal2023
Gescheiden8.456Aantal2023
Ongehuwd40.503Aantal2023
Verweduwd5.291Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Eeklo.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden1.622Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden1.480Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen223Aantal2023
Winkels: periodieke goederen133Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen175Aantal2023
Winkels: overige27Aantal2023
Winkels558Aantal2023
Horecazaken315Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten607Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden142Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Eeklo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens38.702Aantal2023
Huishoudens 1 persoon12.598Aantal2023
Huishoudens 2 personen13.967Aantal2023
Huishoudens 3 personen5.407Aantal2023
Huishoudens 4 personen4.714Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen2.016Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften49.719Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.673.698.438Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.663Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.413Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€1.692.707.290Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen81.720Aantal2023
Vreemdelingen6.842Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit81.694Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)4.517Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10577%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)504%Percentage2023
Aantal nationaliteiten1.496Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit7.180Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)796%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit2.607Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)238%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Eeklo.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode43000Code2024
RegionaamArrondissement EekloNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte33.552Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen50.126Aantal2024
Aantal inwoners88.562Aantal2023
Aantal huishoudens38.702Aantal2023
Aantal wagens45.017Aantal2022
Dichtheid adressen1,49Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,64Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,15Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,34Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Eeklo.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder2.995Aantal2023
Alleenwonend12.598Aantal2023
Andere persoon1.354Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)14.692Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen18.294Aantal2023
Inwonende andere persoon1.280Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder4.468Aantal2023
Kind bij gehuwd paar13.383Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar5.494Aantal2023
Lid van collectief huishouden1.783Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)6.560Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen5.576Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Eeklo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties110Aantal2020
Huizen-Transacties774Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties541Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties233Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€63.994Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€58.310Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€82.754Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€79.714Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€100.859Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€95.016Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Eeklo.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders12.469Aantal2023
Eigenaars26.312Aantal2023
% Huurders32%Percentage2023
% Eigenaars68%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Eeklo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden43.002Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19457.715Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19708.931Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200012.557Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20104.227Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20204.866Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021942Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19003.301Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen34.473Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen8.476Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie42.577Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie305Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Eeklo. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.