Statistieken Arrondissement Eeklo

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Eeklo
(grote stijging van 14% naar 88.562 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Eeklo is met 11.130 personen gestegen van 77.432 personen in 1990 tot 88.562 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 337 personen (0,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het Arrondissement Eeklo met het aantal inwoners per gemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Eeklo: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het Arrondissement Eeklo met het aantal inwoners per gemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Assenede, 2: gemeente Eeklo, 3: gemeente Kaprijke, 4: gemeente Maldegem, 5: gemeente Sint-Laureins, 6: gemeente Zelzate.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Eeklo voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Eeklo ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Eeklo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Eeklo. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Eeklo: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.663)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Eeklo. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Eeklo was €33.663. Er waren 49.719 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Eeklo was €1.673.698.438.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Eeklo in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Eeklo (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Eeklo in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Eeklo: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Eeklo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Eeklo.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Eeklo

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Eeklo.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Eeklo voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Eeklo in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen44.301Aantal2023
Mannen44.261Aantal2023
0 tot 10 jaar8.437Aantal2023
10 tot 20 jaar9.477Aantal2023
20 tot 30 jaar9.863Aantal2023
30 tot 40 jaar10.722Aantal2023
40 tot 50 jaar11.366Aantal2023
50 tot 60 jaar12.846Aantal2023
60 tot 70 jaar11.349Aantal2023
70 tot 80 jaar8.562Aantal2023
80 tot 90 jaar4.782Aantal2023
90 jaar en ouder1.158Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Eeklo.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd34.312Aantal2023
Gescheiden8.456Aantal2023
Ongehuwd40.503Aantal2023
Verweduwd5.291Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Eeklo.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften49.719Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.673.698.438Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.663Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.413Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Eeklo.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen81.720Aantal2023
Vreemdelingen6.842Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Eeklo.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode43000Code2023
RegionaamArrondissement EekloNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte33.552Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen49.413Aantal2023
Aantal inwoners88.562Aantal2023
Aantal huishoudens37.987Aantal2021
Aantal wagens43.801Aantal2021
Dichtheid adressen1,47Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,64Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,13Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,31Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Eeklo.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties110Aantal2020
Huizen-Transacties774Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties541Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties233Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€63.994Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€58.310Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€82.754Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€79.714Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€100.859Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€95.016Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Eeklo.