Statistieken Gemeente Malle

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Malle. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Malle. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Malle
(zeer grote groei van 36% naar 16.007 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Malle is met 4.249 inwoners toegenomen van 11.758 inwoners in 1990 tot 16.007 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 129 inwoners (0,94%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Malle met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Malle: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Malle met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Malle, 2: deelgemeente Westmalle, 3: deelgemeente Oostmalle.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Malle voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Malle ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Malle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Malle. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Malle: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.546)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Malle. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Malle was €36.546. Er waren 8.871 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Malle was €324.195.672.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 24 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Malle in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Malle waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Malle (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Malle in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Malle: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Malle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Malle.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Malle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Malle.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Malle voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Malle in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Malle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen8.094Aantal2023
Mannen7.913Aantal2023
0 tot 10 jaar1.473Aantal2023
10 tot 20 jaar1.856Aantal2023
20 tot 30 jaar1.747Aantal2023
30 tot 40 jaar1.888Aantal2023
40 tot 50 jaar1.935Aantal2023
50 tot 60 jaar2.347Aantal2023
60 tot 70 jaar2.257Aantal2023
70 tot 80 jaar1.515Aantal2023
80 tot 90 jaar768Aantal2023
90 jaar en ouder221Aantal2023
Aantal inwoners16.007Aantal2023
0 tot 5 jaar684Aantal2023
5 tot 10 jaar778Aantal2023
10 tot 15 jaar906Aantal2023
15 tot 20 jaar944Aantal2023
20 tot 25 jaar933Aantal2023
25 tot 29 jaar805Aantal2023
30 tot 35 jaar945Aantal2023
35 tot 40 jaar935Aantal2023
40 tot 45 jaar994Aantal2023
45 tot 50 jaar934Aantal2023
50 tot 55 jaar1.133Aantal2023
55 tot 60 jaar1.200Aantal2023
60 tot 65 jaar1.227Aantal2023
65 tot 70 jaar1.017Aantal2023
70 tot 75 jaar834Aantal2023
75 tot 80 jaar676Aantal2023
80 tot 85 jaar439Aantal2023
85 tot 90 jaar315Aantal2023
90 tot 95 jaar151Aantal2023
95 jaar en ouder40Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Malle. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.342Aantal2023
Gescheiden1.354Aantal2023
Ongehuwd7.462Aantal2023
Verweduwd849Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Malle.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden283Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden252Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen41Aantal2023
Winkels: periodieke goederen21Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen27Aantal2023
Winkels: overige7Aantal2023
Winkels96Aantal2023
Horecazaken58Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten98Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden31Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Malle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.647Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.956Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.422Aantal2023
Huishoudens 3 personen879Aantal2023
Huishoudens 4 personen944Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen446Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.871Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€324.195.672Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.545Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.024Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€313.985.548Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen14.854Aantal2023
Vreemdelingen1.153Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit14.845Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)771Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2236%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)110%Percentage2023
Aantal nationaliteiten282Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.153Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)164%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit373Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)51%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Malle.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11057Code2024
RegionaamMalleNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.190Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.643Aantal2024
Aantal inwoners16.007Aantal2023
Aantal huishoudens6.647Aantal2023
Aantal wagens8.121Aantal2022
Dichtheid adressen1,67Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,08Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,28Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,56Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Malle.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder489Aantal2023
Alleenwonend1.956Aantal2023
Andere persoon198Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.846Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.286Aantal2023
Inwonende andere persoon228Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder769Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.707Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.026Aantal2023
Lid van collectief huishouden337Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.136Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen946Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Malle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties45Aantal2020
Huizen-Transacties97Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties42Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties55Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Malle.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.022Aantal2023
Eigenaars4.633Aantal2023
% Huurders30%Percentage2023
% Eigenaars70%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Malle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden7.154Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945680Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.243Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.070Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010715Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.083Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900135Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.032Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.118Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie7.046Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie77Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Malle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.