Statistieken Gemeente Meise

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Meise. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Meise. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Meise
(grote stijging van 24% naar 20.239 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Meise is met 3.969 inwoners gegroeid van 16.270 inwoners in 1990 tot 20.239 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 120 inwoners (0,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Meise met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Meise: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Meise met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Meise + Deel van Brussegem, 2: deelgemeente Wolvertem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Meise voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Meise ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Meise

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Meise. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Meise: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.054)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Meise. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Meise was €43.054. Er waren 10.943 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Meise was €471.135.619.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Meise in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Meise waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Meise (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Meise in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Meise: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Meise

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Meise.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Meise

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Meise.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Meise voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Meise in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Meise voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.391Aantal2023
Mannen9.848Aantal2023
0 tot 10 jaar2.242Aantal2023
10 tot 20 jaar2.305Aantal2023
20 tot 30 jaar2.239Aantal2023
30 tot 40 jaar2.326Aantal2023
40 tot 50 jaar2.496Aantal2023
50 tot 60 jaar2.744Aantal2023
60 tot 70 jaar2.872Aantal2023
70 tot 80 jaar1.794Aantal2023
80 tot 90 jaar943Aantal2023
90 jaar en ouder278Aantal2023
Aantal inwoners20.239Aantal2023
0 tot 5 jaar1.032Aantal2023
5 tot 10 jaar1.194Aantal2023
10 tot 15 jaar1.177Aantal2023
15 tot 20 jaar1.116Aantal2023
20 tot 25 jaar1.170Aantal2023
25 tot 29 jaar1.056Aantal2023
30 tot 35 jaar1.126Aantal2023
35 tot 40 jaar1.174Aantal2023
40 tot 45 jaar1.277Aantal2023
45 tot 50 jaar1.200Aantal2023
50 tot 55 jaar1.306Aantal2023
55 tot 60 jaar1.434Aantal2023
60 tot 65 jaar1.523Aantal2023
65 tot 70 jaar1.337Aantal2023
70 tot 75 jaar1.007Aantal2023
75 tot 80 jaar765Aantal2023
80 tot 85 jaar520Aantal2023
85 tot 90 jaar380Aantal2023
90 tot 95 jaar182Aantal2023
95 jaar en ouder22Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Meise. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd7.941Aantal2023
Gescheiden1.675Aantal2023
Ongehuwd9.511Aantal2023
Verweduwd1.112Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Meise.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden217Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden206Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen29Aantal2023
Winkels: periodieke goederen23Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen27Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels81Aantal2023
Horecazaken38Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten87Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Meise. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.182Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.296Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.795Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.222Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.245Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen624Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften10.943Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€471.135.619Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€43.053Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.604Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€470.239.924Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen18.302Aantal2023
Vreemdelingen1.937Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit18.286Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.294Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3126%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)174%Percentage2023
Aantal nationaliteiten534Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.929Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)271%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit616Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Meise.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23050Code2024
RegionaamMeiseNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.507Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen11.038Aantal2024
Aantal inwoners20.239Aantal2023
Aantal huishoudens8.182Aantal2023
Aantal wagens11.104Aantal2022
Dichtheid adressen3,15Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,77Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,33Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,17Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Meise.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder788Aantal2023
Alleenwonend2.296Aantal2023
Andere persoon267Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.794Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.670Aantal2023
Inwonende andere persoon428Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.248Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.672Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.290Aantal2023
Lid van collectief huishouden155Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.504Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.040Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Meise. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties27Aantal2020
Huizen-Transacties129Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties66Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties63Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Meise.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.415Aantal2023
Eigenaars5.760Aantal2023
% Huurders30%Percentage2023
% Eigenaars70%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Meise. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden8.955Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945733Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.068Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.927Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010572Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.038Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021117Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900312Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.755Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.196Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie8.865Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie62Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Meise. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.