Statistieken Gemeente Melle

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Melle. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Melle. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Melle
(grote toename van 22% naar 11.960 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Melle is met 2.123 inwoners gegroeid van 9.837 inwoners in 1990 tot 11.960 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 64 inwoners (0,60%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Melle met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Melle: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Melle met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Melle, 2: deelgemeente Gontrode.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Melle voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Melle ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Melle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Melle. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Melle: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.278)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Melle. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Melle was €39.278. Er waren 6.658 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Melle was €261.513.840.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 12 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Melle in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Melle waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Melle (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Melle in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Melle: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Gent.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Melle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Melle.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Melle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Melle.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Melle voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Melle in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Melle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.164Aantal2023
Mannen5.796Aantal2023
0 tot 10 jaar1.300Aantal2023
10 tot 20 jaar1.329Aantal2023
20 tot 30 jaar1.290Aantal2023
30 tot 40 jaar1.669Aantal2023
40 tot 50 jaar1.617Aantal2023
50 tot 60 jaar1.575Aantal2023
60 tot 70 jaar1.394Aantal2023
70 tot 80 jaar1.041Aantal2023
80 tot 90 jaar599Aantal2023
90 jaar en ouder146Aantal2023
Aantal inwoners11.960Aantal2023
0 tot 5 jaar645Aantal2023
5 tot 10 jaar646Aantal2023
10 tot 15 jaar657Aantal2023
15 tot 20 jaar671Aantal2023
20 tot 25 jaar663Aantal2023
25 tot 29 jaar614Aantal2023
30 tot 35 jaar848Aantal2023
35 tot 40 jaar814Aantal2023
40 tot 45 jaar847Aantal2023
45 tot 50 jaar769Aantal2023
50 tot 55 jaar810Aantal2023
55 tot 60 jaar757Aantal2023
60 tot 65 jaar756Aantal2023
65 tot 70 jaar640Aantal2023
70 tot 75 jaar574Aantal2023
75 tot 80 jaar449Aantal2023
80 tot 85 jaar343Aantal2023
85 tot 90 jaar244Aantal2023
90 tot 95 jaar103Aantal2023
95 jaar en ouder27Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Melle. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.498Aantal2023
Gescheiden1.034Aantal2023
Ongehuwd5.789Aantal2023
Verweduwd639Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Melle.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden175Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden159Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen25Aantal2023
Winkels: periodieke goederen15Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen20Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels64Aantal2023
Horecazaken30Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten65Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden16Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Melle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.983Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.493Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.680Aantal2023
Huishoudens 3 personen766Aantal2023
Huishoudens 4 personen750Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen294Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.658Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€261.513.840Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.277Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.735Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€276.926.518Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen11.364Aantal2023
Vreemdelingen596Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit11.350Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)317Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1328%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)29%Percentage2023
Aantal nationaliteiten232Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit599Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)67%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit276Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)36%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Melle.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44040Code2024
RegionaamMelleNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.534Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.418Aantal2024
Aantal inwoners11.960Aantal2023
Aantal huishoudens4.983Aantal2023
Aantal wagens6.143Aantal2022
Dichtheid adressen4,18Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,80Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,25Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,00Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Melle.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder390Aantal2023
Alleenwonend1.493Aantal2023
Andere persoon149Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.222Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.140Aantal2023
Inwonende andere persoon156Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder603Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.067Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar793Aantal2023
Lid van collectief huishouden170Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)960Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen768Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Melle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties15Aantal2020
Huizen-Transacties116Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties86Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties30Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€178.672Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€92.720Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€226.181Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€124.691Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€278.060Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€154.360Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Melle.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.262Aantal2023
Eigenaars3.734Aantal2023
% Huurders25%Percentage2023
% Eigenaars75%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Melle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.494Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.124Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.202Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.556Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010475Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020678Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202133Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900393Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.329Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.163Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.453Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie26Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Melle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.