Statistieken Deelgemeente Melle

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Melle in de gemeente Melle. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Melle in de gemeente Melle. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Melle
(grote stijging van 23% naar 10.957 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Melle is met 2.039 inwoners toegenomen van 8.918 inwoners in 1990 tot 10.957 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 62 inwoners (0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Melle met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Melle: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Melle met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Melle-Centrum, 2: buurt Dries Melle, 3: buurt Lindenhoek-Lammeken, 4: buurt Kalverhage-Geerbos, 5: buurt Rijksstation-Staatshoeve ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Melle met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Melle-Centrum, 2: buurt Dries Melle, 3: buurt Lindenhoek-Lammeken, 4: buurt Kalverhage-Geerbos, 5: buurt Rijksstation-Staatshoeve, 6: buurt Vogelhoek Melle, 7: buurt Ten Hove, 8: buurt Zwaanhoek Melle, 9: buurt Rijkstuinbouwschool, 10: buurt Kwatrecht Melle, 11: buurt Kloosterwijk ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Melle voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Melle ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Melle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Melle. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Melle: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.731)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Melle. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Melle was €40.731. Er waren 6.108 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Melle was €248.788.202.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 12 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Melle in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Melle waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Melle (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Melle in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Melle: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Melle helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Melle getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Melle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Melle.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Melle

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Melle. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Melle helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Melle getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Melle voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.655Aantal2023
Mannen5.294Aantal2023
0 tot 10 jaar1.177Aantal2023
10 tot 20 jaar1.222Aantal2023
20 tot 30 jaar1.187Aantal2023
30 tot 40 jaar1.529Aantal2023
40 tot 50 jaar1.481Aantal2023
50 tot 60 jaar1.433Aantal2023
60 tot 70 jaar1.279Aantal2023
70 tot 80 jaar923Aantal2023
80 tot 90 jaar543Aantal2023
90 jaar en ouder130Aantal2023
Aantal inwoners10.957Aantal2023
0 tot 5 jaar592Aantal2023
5 tot 10 jaar585Aantal2023
10 tot 15 jaar597Aantal2023
15 tot 20 jaar625Aantal2023
20 tot 25 jaar622Aantal2023
25 tot 29 jaar565Aantal2023
30 tot 35 jaar769Aantal2023
35 tot 40 jaar760Aantal2023
40 tot 45 jaar786Aantal2023
45 tot 50 jaar695Aantal2023
50 tot 55 jaar753Aantal2023
55 tot 60 jaar680Aantal2023
60 tot 65 jaar687Aantal2023
65 tot 70 jaar592Aantal2023
70 tot 75 jaar520Aantal2023
75 tot 80 jaar403Aantal2023
80 tot 85 jaar308Aantal2023
85 tot 90 jaar235Aantal2023
90 tot 95 jaar103Aantal2023
95 jaar en ouder27Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Melle. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Melle.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden172Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden156Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen24Aantal2023
Winkels: periodieke goederen15Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen20Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels63Aantal2023
Horecazaken30Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten63Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden16Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Melle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.572Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.379Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.538Aantal2023
Huishoudens 3 personen692Aantal2023
Huishoudens 4 personen693Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen270Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.108Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€248.788.202Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.731Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.782Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€263.163.355Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit10.386Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)303Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1039%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26%Percentage2023
Aantal nationaliteiten212Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit561Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)59%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit258Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)32%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Melle.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44040ACode2024
RegionaamMelleNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.249Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.929Aantal2024
Aantal inwoners10.957Aantal2023
Aantal huishoudens4.572Aantal2023
Aantal wagens5.581Aantal2022
Dichtheid adressen4,75Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners8,77Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,66Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,47Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Melle.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder359Aantal2023
Alleenwonend1.379Aantal2023
Andere persoon141Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.010Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.952Aantal2023
Inwonende andere persoon148Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder552Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.875Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar742Aantal2023
Lid van collectief huishouden170Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)890Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen704Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Melle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties14Aantal2020
Huizen-Transacties108Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties81Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties27Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€191.907Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€98.444Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€242.935Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€132.388Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€298.657Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€163.888Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Melle.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.180Aantal2023
Eigenaars3.397Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Melle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.043Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.105Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.396Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010459Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020641Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202133Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900328Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.916Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.111Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.992Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie26Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Melle. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.