Statistieken Arrondissement Gent

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor het Arrondissement Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Gent
(grote groei van 21% naar 574.836 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Gent is met 100.902 personen gestegen van 473.934 personen in 1990 tot 574.836 personen in 2023 (dat is een grote groei van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3.058 personen (0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Oost-Vlaanderen met het aantal inwoners per arrondissement in 2023
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Gent: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Oost-Vlaanderen met het aantal inwoners per arrondissement in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Aalst, 2: Arrondissement Dendermonde, 3: Arrondissement Eeklo, 4: Arrondissement Gent, 5: Arrondissement Oudenaarde, 6: Arrondissement Sint-Niklaas.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Gent voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Gent ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Gent. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Gent: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.430)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Gent. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Gent was €36.430. Er waren 325.929 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Gent was €11.873.748.522.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Gent in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Gent (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Gent in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Gent: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Gent.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Gent.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Gent voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Gent in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het Arrondissement Gent voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen289.844Aantal2023
Mannen284.992Aantal2023
0 tot 10 jaar58.159Aantal2023
10 tot 20 jaar62.291Aantal2023
20 tot 30 jaar76.668Aantal2023
30 tot 40 jaar81.101Aantal2023
40 tot 50 jaar74.959Aantal2023
50 tot 60 jaar74.679Aantal2023
60 tot 70 jaar65.227Aantal2023
70 tot 80 jaar48.221Aantal2023
80 tot 90 jaar26.606Aantal2023
90 jaar en ouder6.925Aantal2023
Aantal inwoners574.836Aantal2023
0 tot 5 jaar28.408Aantal2023
5 tot 10 jaar29.499Aantal2023
10 tot 15 jaar31.875Aantal2023
15 tot 20 jaar30.316Aantal2023
20 tot 25 jaar33.798Aantal2023
25 tot 29 jaar42.671Aantal2023
30 tot 35 jaar42.644Aantal2023
35 tot 40 jaar38.241Aantal2023
40 tot 45 jaar38.878Aantal2023
45 tot 50 jaar35.811Aantal2023
50 tot 55 jaar36.898Aantal2023
55 tot 60 jaar37.568Aantal2023
60 tot 65 jaar34.982Aantal2023
65 tot 70 jaar29.913Aantal2023
70 tot 75 jaar25.980Aantal2023
75 tot 80 jaar21.886Aantal2023
80 tot 85 jaar14.954Aantal2023
85 tot 90 jaar11.069Aantal2023
90 tot 95 jaar4.944Aantal2023
95 jaar en ouder1.033Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in het Arrondissement Gent. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd203.301Aantal2023
Gescheiden47.646Aantal2023
Ongehuwd294.130Aantal2023
Verweduwd29.759Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Gent.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden9.998Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden9.125Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1.588Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1.042Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen878Aantal2023
Winkels: overige159Aantal2023
Winkels3.667Aantal2023
Horecazaken2.299Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten3.159Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden873Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor het Arrondissement Gent. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens251.036Aantal2023
Huishoudens 1 persoon87.236Aantal2023
Huishoudens 2 personen83.691Aantal2023
Huishoudens 3 personen33.213Aantal2023
Huishoudens 4 personen32.013Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen14.883Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften325.929Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€11.873.748.522Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.430Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.143Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€12.426.099.611Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen513.943Aantal2023
Vreemdelingen60.893Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit513.037Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)33.801Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)55240%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2057%Percentage2023
Aantal nationaliteiten10.770Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit61.326Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3976%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit27.165Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1697%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Gent.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44000Code2024
RegionaamArrondissement GentNaam2024
Soort regioArrondissementCategorisch type2024
Oppervlakte94.967Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen391.180Aantal2024
Aantal inwoners574.836Aantal2023
Aantal huishoudens251.036Aantal2023
Aantal wagens260.711Aantal2022
Dichtheid adressen4,12Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,05Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,64Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,75Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het Arrondissement Gent.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder19.618Aantal2023
Alleenwonend87.236Aantal2023
Andere persoon15.930Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)94.704Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen98.284Aantal2023
Inwonende andere persoon10.360Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder30.465Aantal2023
Kind bij gehuwd paar89.541Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar35.585Aantal2023
Lid van collectief huishouden8.406Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)40.996Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen41.828Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor het Arrondissement Gent. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.472Aantal2020
Huizen-Transacties4.578Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3.260Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.318Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€101.401Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€123.141Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€116.384Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€16.487Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€129.926Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€156.964Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€150.945Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€20.102Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€166.121Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€198.666Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€189.778Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€25.378Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor het Arrondissement Gent.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders95.564Aantal2023
Eigenaars155.862Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor het Arrondissement Gent. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden297.839Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194551.225Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197059.755Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200081.083Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201023.888Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202031.870Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20214.576Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190043.179Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen192.954Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen104.564Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie295.001Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie2.257Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor het Arrondissement Gent. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.