Statistieken Arrondissement Gent

Aantal inwoners per jaar in het Arrondissement Gent
(grote stijging van 21% naar 574.836 inwoners in 2023)

De bevolking van het Arrondissement Gent is met 100.902 inwoners gestegen van 473.934 inwoners in 1990 tot 574.836 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3.058 inwoners (0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de provincie Oost-Vlaanderen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022
Aantal inwoners op de kaart van het Arrondissement Gent: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de provincie Oost-Vlaanderen met het aantal inwoners per arrondissement in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende arrondissementen weer: 1: Arrondissement Aalst, 2: Arrondissement Dendermonde, 3: Arrondissement Eeklo, 4: Arrondissement Gent, 5: Arrondissement Oudenaarde, 6: Arrondissement Sint-Niklaas.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Arrondissement Gent voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in het Arrondissement Gent ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Arrondissement Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in het Arrondissement Gent. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor het Arrondissement Gent: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.430)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Gent. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in het Arrondissement Gent was €36.430. Er waren 325.929 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in het Arrondissement Gent was €11.873.748.522.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 gemeenten (geel), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt het Arrondissement Gent in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in het Arrondissement Gent (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in het Arrondissement Gent in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in het Arrondissement Gent: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Inwoners naar leeftijd - Arrondissement Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in het Arrondissement Gent.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - Arrondissement Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in het Arrondissement Gent.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide Arrondissement Gent voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in het Arrondissement Gent in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen289.844Aantal2023
Mannen284.992Aantal2023
0 tot 10 jaar58.159Aantal2023
10 tot 20 jaar62.291Aantal2023
20 tot 30 jaar76.668Aantal2023
30 tot 40 jaar81.101Aantal2023
40 tot 50 jaar74.959Aantal2023
50 tot 60 jaar74.679Aantal2023
60 tot 70 jaar65.227Aantal2023
70 tot 80 jaar48.221Aantal2023
80 tot 90 jaar26.606Aantal2023
90 jaar en ouder6.925Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor het Arrondissement Gent.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd203.301Aantal2023
Gescheiden47.646Aantal2023
Ongehuwd294.130Aantal2023
Verweduwd29.759Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor het Arrondissement Gent.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften325.929Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€11.873.748.522Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.430Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.143Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor het Arrondissement Gent.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen513.943Aantal2023
Vreemdelingen60.893Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor het Arrondissement Gent.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44000Code2023
RegionaamArrondissement GentNaam2023
Soort regioArrondissementCategorisch type2023
Oppervlakte94.967Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen382.318Aantal2023
Aantal inwoners574.836Aantal2023
Aantal huishoudens247.970Aantal2021
Aantal wagens258.676Aantal2021
Dichtheid adressen4,03Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners6,05Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,61Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,72Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor het Arrondissement Gent.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1.472Aantal2020
Huizen-Transacties4.578Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3.260Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1.318Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€101.401Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€123.141Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€116.384Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€16.487Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€129.926Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€156.964Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€150.945Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€20.102Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€166.121Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€198.666Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€189.778Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€25.378Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor het Arrondissement Gent.