Statistieken Deelgemeente Menen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Menen in de gemeente Menen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Menen in de gemeente Menen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Menen
(kleine groei van 4,50% naar 20.734 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Menen is met 893 inwoners gegroeid van 19.841 inwoners in 1990 tot 20.734 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 4,50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 27 inwoners (0,14%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Menen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Menen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Menen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Menen, 2: deelgemeente Lauwe, 3: deelgemeente Rekkem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Menen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Menen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Menen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Menen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Menen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.542)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Menen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Menen was €28.542. Er waren 11.463 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Menen was €327.182.421.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 50 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Menen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Menen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Menen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Menen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Menen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Menen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Menen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Menen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Menen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Menen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Menen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Menen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Menen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Menen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.395Aantal2023
Mannen10.471Aantal2023
0 tot 10 jaar2.426Aantal2023
10 tot 20 jaar2.648Aantal2023
20 tot 30 jaar2.322Aantal2023
30 tot 40 jaar2.476Aantal2023
40 tot 50 jaar2.556Aantal2023
50 tot 60 jaar2.813Aantal2023
60 tot 70 jaar2.441Aantal2023
70 tot 80 jaar1.817Aantal2023
80 tot 90 jaar1.017Aantal2023
90 jaar en ouder236Aantal2023
Aantal inwoners20.734Aantal2023
0 tot 5 jaar1.113Aantal2023
5 tot 10 jaar1.313Aantal2023
10 tot 15 jaar1.413Aantal2023
15 tot 20 jaar1.235Aantal2023
20 tot 25 jaar1.186Aantal2023
25 tot 29 jaar1.136Aantal2023
30 tot 35 jaar1.193Aantal2023
35 tot 40 jaar1.283Aantal2023
40 tot 45 jaar1.315Aantal2023
45 tot 50 jaar1.241Aantal2023
50 tot 55 jaar1.387Aantal2023
55 tot 60 jaar1.426Aantal2023
60 tot 65 jaar1.277Aantal2023
65 tot 70 jaar1.164Aantal2023
70 tot 75 jaar980Aantal2023
75 tot 80 jaar837Aantal2023
80 tot 85 jaar562Aantal2023
85 tot 90 jaar455Aantal2023
90 tot 95 jaar189Aantal2023
95 jaar en ouder47Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Menen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Menen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden555Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden448Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen107Aantal2023
Winkels: periodieke goederen55Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen30Aantal2023
Winkels: overige16Aantal2023
Winkels208Aantal2023
Horecazaken89Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten151Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden107Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Menen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.954Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.298Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.897Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.130Aantal2023
Huishoudens 4 personen920Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen709Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften11.463Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€327.182.421Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.542Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.481Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€329.946.434Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit17.189Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)2.020Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2329%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)267%Percentage2023
Aantal nationaliteiten616Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.675Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)471%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.654Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)194%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Menen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34027ACode2024
RegionaamMenenNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.655Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen11.650Aantal2024
Aantal inwoners20.734Aantal2023
Aantal huishoudens8.954Aantal2023
Aantal wagens8.996Aantal2022
Dichtheid adressen7,04Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,53Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,41Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens5,44Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Menen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder871Aantal2023
Alleenwonend3.298Aantal2023
Andere persoon285Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.242Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.670Aantal2023
Inwonende andere persoon274Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.462Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.473Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.245Aantal2023
Lid van collectief huishouden564Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.320Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.082Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Menen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties24Aantal2020
Huizen-Transacties262Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties237Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties25Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€58.648Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€47.215Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€83.704Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€66.412Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€106.967Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€86.144Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Menen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.336Aantal2023
Eigenaars5.616Aantal2023
% Huurders37%Percentage2023
% Eigenaars63%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Menen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden10.206Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.276Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.928Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.390Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010582Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020343Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202156Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.517Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen8.355Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.847Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie10.080Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie95Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Menen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.