Statistieken Gemeente Merchtem

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Merchtem
(zeer grote stijging van 37% naar 17.740 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Merchtem is met 4.800 inwoners gestegen van 12.940 inwoners in 1990 tot 17.740 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 145 inwoners (0,96%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Merchtem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Merchtem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Merchtem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Merchtem, 2: deelgemeente Brussegem, 3: deelgemeente Hamme Merchtem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Merchtem voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Merchtem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Merchtem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Merchtem. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Merchtem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.040)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Merchtem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Merchtem was €39.040. Er waren 9.518 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Merchtem was €371.578.089.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 21 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Merchtem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Merchtem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Merchtem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Merchtem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Merchtem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Merchtem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Merchtem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Merchtem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Merchtem.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Merchtem voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Merchtem in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen9.054Aantal2023
Mannen8.686Aantal2023
0 tot 10 jaar2.008Aantal2023
10 tot 20 jaar1.886Aantal2023
20 tot 30 jaar2.088Aantal2023
30 tot 40 jaar2.264Aantal2023
40 tot 50 jaar2.162Aantal2023
50 tot 60 jaar2.463Aantal2023
60 tot 70 jaar2.188Aantal2023
70 tot 80 jaar1.582Aantal2023
80 tot 90 jaar887Aantal2023
90 jaar en ouder212Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Merchtem.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd6.843Aantal2023
Gescheiden1.421Aantal2023
Ongehuwd8.490Aantal2023
Verweduwd986Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Merchtem.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften9.518Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€371.578.089Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.039Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.041Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Merchtem.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen16.415Aantal2023
Vreemdelingen1.325Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Merchtem.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23052Code2023
RegionaamMerchtemNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte3.690Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen9.674Aantal2023
Aantal inwoners17.740Aantal2023
Aantal huishoudens7.290Aantal2021
Aantal wagens8.931Aantal2021
Dichtheid adressen2,62Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,81Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,98Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,42Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Merchtem.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties53Aantal2020
Huizen-Transacties118Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties76Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties42Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€136.735Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€43.474Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€63.355Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€158.584Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€48.305Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€70.460Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€171.716Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€57.966Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€82.894Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Merchtem.