Statistieken Gemeente Ninove

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Ninove. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Ninove. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Ninove
(grote groei van 22% naar 40.093 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Ninove is met 7.296 personen gestegen van 32.797 personen in 1990 tot 40.093 personen in 2023 (dat is een grote groei van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 221 personen (0,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Ninove met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Ninove: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Ninove met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Ninove, 2: deelgemeente Okegem, 3: deelgemeente Meerbeke, 4: deelgemeente Neigem, 5: deelgemeente Lieferinge ...Toon meer... Kaart van de gemeente Ninove met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Ninove, 2: deelgemeente Okegem, 3: deelgemeente Meerbeke, 4: deelgemeente Neigem, 5: deelgemeente Lieferinge, 6: deelgemeente Denderwindeke, 7: deelgemeente Pollare, 8: deelgemeente Appelterre-Eichem, 9: deelgemeente Voorde, 10: deelgemeente Aspelare, 11: deelgemeente Nederhasselt, 12: deelgemeente Outer ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Ninove voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Ninove ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Ninove

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Ninove. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Ninove: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.770)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Ninove. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Ninove was €33.770. Er waren 22.487 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Ninove was €759.389.701.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 12 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Ninove in het rood weergegeven.alle gemeenten binnen de gemeente Ninove waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Ninove (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Ninove in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Ninove: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Aalst.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Ninove

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Ninove.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ninove

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Ninove.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Ninove voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Ninove in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Ninove voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen20.386Aantal2023
Mannen19.707Aantal2023
0 tot 10 jaar4.189Aantal2023
10 tot 20 jaar4.756Aantal2023
20 tot 30 jaar4.162Aantal2023
30 tot 40 jaar4.755Aantal2023
40 tot 50 jaar5.273Aantal2023
50 tot 60 jaar5.630Aantal2023
60 tot 70 jaar5.115Aantal2023
70 tot 80 jaar3.899Aantal2023
80 tot 90 jaar1.856Aantal2023
90 jaar en ouder458Aantal2023
Aantal inwoners40.093Aantal2023
0 tot 5 jaar1.944Aantal2023
5 tot 10 jaar2.188Aantal2023
10 tot 15 jaar2.351Aantal2023
15 tot 20 jaar2.361Aantal2023
20 tot 25 jaar2.087Aantal2023
25 tot 29 jaar2.045Aantal2023
30 tot 35 jaar2.327Aantal2023
35 tot 40 jaar2.392Aantal2023
40 tot 45 jaar2.612Aantal2023
45 tot 50 jaar2.620Aantal2023
50 tot 55 jaar2.787Aantal2023
55 tot 60 jaar2.799Aantal2023
60 tot 65 jaar2.789Aantal2023
65 tot 70 jaar2.291Aantal2023
70 tot 75 jaar2.112Aantal2023
75 tot 80 jaar1.739Aantal2023
80 tot 85 jaar993Aantal2023
85 tot 90 jaar755Aantal2023
90 tot 95 jaar283Aantal2023
95 jaar en ouder37Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Ninove. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd14.696Aantal2023
Gescheiden3.787Aantal2023
Ongehuwd19.167Aantal2023
Verweduwd2.443Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Ninove.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden822Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden732Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen113Aantal2023
Winkels: periodieke goederen79Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen98Aantal2023
Winkels: overige12Aantal2023
Winkels302Aantal2023
Horecazaken155Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten275Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden90Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Ninove. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens16.902Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.404Aantal2023
Huishoudens 2 personen5.678Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.529Aantal2023
Huishoudens 4 personen2.171Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.120Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften22.487Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€759.389.701Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.770Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.473Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€796.613.172Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen37.088Aantal2023
Vreemdelingen3.005Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit37.076Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.569Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7861%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)214%Percentage2023
Aantal nationaliteiten910Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.009Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)417%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.384Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)165%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Ninove.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41048Code2024
RegionaamNinoveNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte7.312Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen22.193Aantal2024
Aantal inwoners40.093Aantal2023
Aantal huishoudens16.902Aantal2023
Aantal wagens19.667Aantal2022
Dichtheid adressen3,04Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,48Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,31Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,69Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Ninove.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.576Aantal2023
Alleenwonend5.404Aantal2023
Andere persoon626Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)6.732Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen7.288Aantal2023
Inwonende andere persoon721Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.558Aantal2023
Kind bij gehuwd paar6.341Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.887Aantal2023
Lid van collectief huishouden382Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)3.162Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.156Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Ninove. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties78Aantal2020
Huizen-Transacties274Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties219Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties55Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€45.692Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€23.401Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€29.278Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€59.769Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€34.313Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€42.931Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€75.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€42.923Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€53.703Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Ninove.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.694Aantal2023
Eigenaars12.264Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Ninove. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden18.760Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19454.381Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.810Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20005.573Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.774Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.640Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021222Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.105Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen13.983Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen4.718Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie18.658Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie39Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Ninove. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.