Statistieken Gemeente Oostkamp

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Oostkamp. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Oostkamp. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Oostkamp
(grote toename van 20% naar 24.200 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Oostkamp is met 4.099 inwoners toegenomen van 20.101 inwoners in 1990 tot 24.200 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 124 inwoners (0,56%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Oostkamp met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Oostkamp: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oostkamp met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Oostkamp, 2: deelgemeente Hertsberge, 3: deelgemeente Ruddervoorde, 4: deelgemeente Waardamme.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Oostkamp voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Oostkamp ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Oostkamp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Oostkamp. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Oostkamp: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.248)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Oostkamp. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Oostkamp was €38.248. Er waren 13.184 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Oostkamp was €504.262.990.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 31 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Oostkamp in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Oostkamp waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Oostkamp (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Oostkamp in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Oostkamp: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Brugge.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Oostkamp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Oostkamp.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Oostkamp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Oostkamp.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Oostkamp voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Oostkamp in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Oostkamp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen12.159Aantal2023
Mannen12.041Aantal2023
0 tot 10 jaar2.422Aantal2023
10 tot 20 jaar2.762Aantal2023
20 tot 30 jaar2.448Aantal2023
30 tot 40 jaar3.018Aantal2023
40 tot 50 jaar3.134Aantal2023
50 tot 60 jaar3.379Aantal2023
60 tot 70 jaar2.943Aantal2023
70 tot 80 jaar2.481Aantal2023
80 tot 90 jaar1.308Aantal2023
90 jaar en ouder305Aantal2023
Aantal inwoners24.200Aantal2023
0 tot 5 jaar1.194Aantal2023
5 tot 10 jaar1.212Aantal2023
10 tot 15 jaar1.391Aantal2023
15 tot 20 jaar1.371Aantal2023
20 tot 25 jaar1.171Aantal2023
25 tot 29 jaar1.257Aantal2023
30 tot 35 jaar1.514Aantal2023
35 tot 40 jaar1.484Aantal2023
40 tot 45 jaar1.553Aantal2023
45 tot 50 jaar1.564Aantal2023
50 tot 55 jaar1.670Aantal2023
55 tot 60 jaar1.709Aantal2023
60 tot 65 jaar1.579Aantal2023
65 tot 70 jaar1.342Aantal2023
70 tot 75 jaar1.282Aantal2023
75 tot 80 jaar1.187Aantal2023
80 tot 85 jaar743Aantal2023
85 tot 90 jaar542Aantal2023
90 tot 95 jaar190Aantal2023
95 jaar en ouder49Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Oostkamp. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd10.106Aantal2023
Gescheiden2.012Aantal2023
Ongehuwd10.684Aantal2023
Verweduwd1.398Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Oostkamp.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden407Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden379Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen66Aantal2023
Winkels: periodieke goederen43Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen50Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels164Aantal2023
Horecazaken67Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten148Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden28Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Oostkamp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens10.184Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.824Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.792Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.473Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.553Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen542Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.184Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€504.262.990Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.248Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.299Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€533.342.726Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen23.181Aantal2023
Vreemdelingen1.019Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit23.187Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)648Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3170%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)86%Percentage2023
Aantal nationaliteiten316Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.012Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)126%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit330Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)30%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Oostkamp.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31022Code2024
RegionaamOostkampNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte8.013Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen12.635Aantal2024
Aantal inwoners24.200Aantal2023
Aantal huishoudens10.184Aantal2023
Aantal wagens12.766Aantal2022
Dichtheid adressen1,58Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,02Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,27Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,59Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Oostkamp.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder679Aantal2023
Alleenwonend2.824Aantal2023
Andere persoon339Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.554Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.242Aantal2023
Inwonende andere persoon251Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.010Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.132Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.600Aantal2023
Lid van collectief huishouden174Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.886Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.422Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Oostkamp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties15Aantal2020
Huizen-Transacties178Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties108Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties70Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€22.415Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€31.382Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€38.960Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Oostkamp.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.575Aantal2023
Eigenaars7.630Aantal2023
% Huurders25%Percentage2023
% Eigenaars75%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Oostkamp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden11.095Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.174Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.908Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.057Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.254Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.415Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021221Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900996Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen9.258Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.811Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie10.933Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie124Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Oostkamp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.