Statistieken Deelgemeente Oostkamp

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Oostkamp in de gemeente Oostkamp. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Oostkamp in de gemeente Oostkamp. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Oostkamp
(grote toename van 15% naar 13.998 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Oostkamp is met 1.782 personen gestegen van 12.216 personen in 1990 tot 13.998 personen in 2023 (dat is een grote toename van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 54 personen (0,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Oostkamp met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Oostkamp: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oostkamp met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Oostkamp, 2: deelgemeente Hertsberge, 3: deelgemeente Ruddervoorde, 4: deelgemeente Waardamme.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Oostkamp voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Oostkamp ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Oostkamp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Oostkamp. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Oostkamp: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.247)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Oostkamp. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Oostkamp was €37.247. Er waren 7.949 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Oostkamp was €296.078.714.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 31 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Oostkamp in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Oostkamp waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Oostkamp (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Oostkamp in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Oostkamp: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Oostkamp helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Oostkamp getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Oostkamp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Oostkamp.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Oostkamp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Oostkamp. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Oostkamp helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Oostkamp getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Oostkamp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.114Aantal2023
Mannen6.893Aantal2023
0 tot 10 jaar1.283Aantal2023
10 tot 20 jaar1.524Aantal2023
20 tot 30 jaar1.339Aantal2023
30 tot 40 jaar1.702Aantal2023
40 tot 50 jaar1.755Aantal2023
50 tot 60 jaar1.911Aantal2023
60 tot 70 jaar1.743Aantal2023
70 tot 80 jaar1.654Aantal2023
80 tot 90 jaar795Aantal2023
90 jaar en ouder145Aantal2023
Aantal inwoners13.998Aantal2023
0 tot 5 jaar672Aantal2023
5 tot 10 jaar611Aantal2023
10 tot 15 jaar737Aantal2023
15 tot 20 jaar787Aantal2023
20 tot 25 jaar653Aantal2023
25 tot 29 jaar686Aantal2023
30 tot 35 jaar888Aantal2023
35 tot 40 jaar814Aantal2023
40 tot 45 jaar874Aantal2023
45 tot 50 jaar881Aantal2023
50 tot 55 jaar954Aantal2023
55 tot 60 jaar957Aantal2023
60 tot 65 jaar927Aantal2023
65 tot 70 jaar816Aantal2023
70 tot 75 jaar830Aantal2023
75 tot 80 jaar824Aantal2023
80 tot 85 jaar459Aantal2023
85 tot 90 jaar336Aantal2023
90 tot 95 jaar116Aantal2023
95 jaar en ouder29Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Oostkamp. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Oostkamp.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden263Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden250Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen40Aantal2023
Winkels: periodieke goederen37Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen33Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels114Aantal2023
Horecazaken41Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten95Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Oostkamp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens6.105Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.871Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.267Aantal2023
Huishoudens 3 personen850Aantal2023
Huishoudens 4 personen838Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen279Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.949Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€296.078.714Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.247Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.857Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€304.528.910Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit13.310Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)426Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1812%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)57%Percentage2023
Aantal nationaliteiten197Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit698Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)83%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit258Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)21%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Oostkamp.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31022ACode2024
RegionaamOostkampNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.435Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen7.607Aantal2024
Aantal inwoners13.998Aantal2023
Aantal huishoudens6.105Aantal2023
Aantal wagens7.190Aantal2022
Dichtheid adressen2,21Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,08Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,78Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,09Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Oostkamp.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder413Aantal2023
Alleenwonend1.871Aantal2023
Andere persoon214Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.462Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.178Aantal2023
Inwonende andere persoon137Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder615Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.208Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar878Aantal2023
Lid van collectief huishouden107Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.048Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen800Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Oostkamp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties13Aantal2020
Huizen-Transacties99Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties69Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties30Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€40.303Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€56.424Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€70.050Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Oostkamp.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.785Aantal2023
Eigenaars4.343Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Oostkamp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.669Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945794Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.039Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.619Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010769Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020843Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021128Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900436Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.187Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.468Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.621Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie30Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Oostkamp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.