Statistieken Gemeente Pepingen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Pepingen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Pepingen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Pepingen
(grote stijging van 22% naar 4.567 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Pepingen is met 833 inwoners toegenomen van 3.734 inwoners in 1990 tot 4.567 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 25 inwoners (0,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Pepingen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Pepingen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Pepingen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Pepingen, 2: deelgemeente Elingen, 3: deelgemeente Beert, 4: deelgemeente Bellingen, 5: deelgemeente Bogaarden, 6: deelgemeente Heikruis.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Pepingen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Pepingen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Pepingen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Pepingen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Pepingen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.427)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Pepingen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Pepingen was €40.427. Er waren 2.487 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Pepingen was €100.542.306.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Pepingen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Pepingen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Pepingen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Pepingen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Pepingen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Halle-Vilvoorde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Pepingen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Pepingen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Pepingen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Pepingen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Pepingen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Pepingen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Pepingen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.280Aantal2023
Mannen2.287Aantal2023
0 tot 10 jaar455Aantal2023
10 tot 20 jaar545Aantal2023
20 tot 30 jaar487Aantal2023
30 tot 40 jaar497Aantal2023
40 tot 50 jaar552Aantal2023
50 tot 60 jaar717Aantal2023
60 tot 70 jaar631Aantal2023
70 tot 80 jaar389Aantal2023
80 tot 90 jaar218Aantal2023
90 jaar en ouder76Aantal2023
Aantal inwoners4.567Aantal2023
0 tot 5 jaar214Aantal2023
5 tot 10 jaar231Aantal2023
10 tot 15 jaar268Aantal2023
15 tot 20 jaar270Aantal2023
20 tot 25 jaar276Aantal2023
25 tot 29 jaar198Aantal2023
30 tot 35 jaar242Aantal2023
35 tot 40 jaar249Aantal2023
40 tot 45 jaar271Aantal2023
45 tot 50 jaar269Aantal2023
50 tot 55 jaar332Aantal2023
55 tot 60 jaar384Aantal2023
60 tot 65 jaar325Aantal2023
65 tot 70 jaar300Aantal2023
70 tot 75 jaar231Aantal2023
75 tot 80 jaar149Aantal2023
80 tot 85 jaar101Aantal2023
85 tot 90 jaar78Aantal2023
90 tot 95 jaar42Aantal2023
95 jaar en ouder8Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Pepingen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd1.908Aantal2023
Gescheiden274Aantal2023
Ongehuwd2.102Aantal2023
Verweduwd283Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Pepingen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden36Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden36Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels10Aantal2023
Horecazaken11Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten15Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Pepingen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.693Aantal2023
Huishoudens 1 persoon378Aantal2023
Huishoudens 2 personen588Aantal2023
Huishoudens 3 personen294Aantal2023
Huishoudens 4 personen303Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen130Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon22%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.487Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€100.542.306Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.427Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.258Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€100.501.139Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen4.382Aantal2023
Vreemdelingen185Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit4.380Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)91Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1430%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)32%Percentage2023
Aantal nationaliteiten83Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit181Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)64%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit75Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Pepingen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23064Code2024
RegionaamPepingenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.593Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.182Aantal2024
Aantal inwoners4.567Aantal2023
Aantal huishoudens1.693Aantal2023
Aantal wagens2.535Aantal2022
Dichtheid adressen0,61Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,27Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,47Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,71Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Pepingen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder121Aantal2023
Alleenwonend378Aantal2023
Andere persoon41Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)954Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen862Aantal2023
Inwonende andere persoon91Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder195Aantal2023
Kind bij gehuwd paar885Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar318Aantal2023
Lid van collectief huishouden125Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)346Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen178Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Pepingen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2017
Huizen-Transacties26Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties15Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties11Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2017
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2017
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2017
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Pepingen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders271Aantal2023
Eigenaars1.429Aantal2023
% Huurders16%Percentage2023
% Eigenaars84%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Pepingen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.851Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945363Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970230Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000611Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010114Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020106Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900378Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.656Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen183Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.831Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Pepingen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.