Statistieken Gemeente Schilde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Schilde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Schilde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Schilde
(grote stijging van 11% naar 20.293 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Schilde is met 1.947 personen toegenomen van 18.346 personen in 1990 tot 20.293 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 59 personen (0,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Schilde met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Schilde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Schilde met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Schilde, 2: deelgemeente ’S Gravenwezel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Schilde voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Schilde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Schilde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Schilde. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Schilde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€46.890)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Schilde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Schilde was €46.890. Er waren 11.205 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Schilde was €525.402.701.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 24 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Schilde in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Schilde waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Schilde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Schilde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Schilde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Antwerpen.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Schilde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Schilde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Schilde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Schilde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Schilde voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Schilde in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Schilde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.435Aantal2023
Mannen9.858Aantal2023
0 tot 10 jaar1.920Aantal2023
10 tot 20 jaar2.207Aantal2023
20 tot 30 jaar1.904Aantal2023
30 tot 40 jaar2.069Aantal2023
40 tot 50 jaar2.275Aantal2023
50 tot 60 jaar3.013Aantal2023
60 tot 70 jaar3.067Aantal2023
70 tot 80 jaar2.279Aantal2023
80 tot 90 jaar1.274Aantal2023
90 jaar en ouder285Aantal2023
Aantal inwoners20.293Aantal2023
0 tot 5 jaar941Aantal2023
5 tot 10 jaar976Aantal2023
10 tot 15 jaar1.088Aantal2023
15 tot 20 jaar1.130Aantal2023
20 tot 25 jaar1.105Aantal2023
25 tot 29 jaar789Aantal2023
30 tot 35 jaar983Aantal2023
35 tot 40 jaar1.072Aantal2023
40 tot 45 jaar1.148Aantal2023
45 tot 50 jaar1.126Aantal2023
50 tot 55 jaar1.435Aantal2023
55 tot 60 jaar1.575Aantal2023
60 tot 65 jaar1.657Aantal2023
65 tot 70 jaar1.408Aantal2023
70 tot 75 jaar1.180Aantal2023
75 tot 80 jaar1.097Aantal2023
80 tot 85 jaar759Aantal2023
85 tot 90 jaar499Aantal2023
90 tot 95 jaar224Aantal2023
95 jaar en ouder24Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Schilde. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd8.725Aantal2023
Gescheiden1.769Aantal2023
Ongehuwd8.671Aantal2023
Verweduwd1.128Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Schilde.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden347Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden317Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen52Aantal2023
Winkels: periodieke goederen45Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen35Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels137Aantal2023
Horecazaken65Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten115Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden30Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Schilde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.380Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.106Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.342Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.177Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.217Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen538Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen40%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften11.205Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€525.402.701Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€46.889Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.032Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€560.175.322Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen18.701Aantal2023
Vreemdelingen1.592Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit18.699Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.241Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2213%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)146%Percentage2023
Aantal nationaliteiten324Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.612Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)183%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit365Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)34%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Schilde.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11039Code2024
RegionaamSchildeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte3.609Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen11.293Aantal2024
Aantal inwoners20.293Aantal2023
Aantal huishoudens8.380Aantal2023
Aantal wagens12.287Aantal2022
Dichtheid adressen3,13Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,62Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,32Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,40Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Schilde.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder705Aantal2023
Alleenwonend2.106Aantal2023
Andere persoon236Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.724Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.678Aantal2023
Inwonende andere persoon307Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.064Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.536Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.169Aantal2023
Lid van collectief huishouden185Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.368Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.186Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Schilde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties37Aantal2020
Huizen-Transacties266Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties68Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties198Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€224.052Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€72.375Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€172.992Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€331.962Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€92.812Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€297.222Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€434.285Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€101.250Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€392.121Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Schilde.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.598Aantal2023
Eigenaars6.790Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Schilde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden9.227Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945711Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.548Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.841Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010884Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020966Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202177Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190089Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen7.444Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.773Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie8.844Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie360Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Schilde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.