Statistieken Gemeente Tielt-Winge

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Tielt-Winge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Tielt-Winge. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Tielt-Winge
(zeer grote groei van 38% naar 11.440 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Tielt-Winge is met 3.133 inwoners gegroeid van 8.307 inwoners in 1990 tot 11.440 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 95 inwoners (0,98%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Tielt-Winge met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Tielt-Winge: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Tielt-Winge met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Tielt Tielt-Winge, 2: deelgemeente Meensel, 3: deelgemeente Sint-Joris-Winge, 4: deelgemeente Houwaart.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Tielt-Winge voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Tielt-Winge ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Tielt-Winge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Tielt-Winge. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Tielt-Winge: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.251)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Tielt-Winge. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Tielt-Winge was €38.251. Er waren 6.079 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Tielt-Winge was €232.529.634.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Tielt-Winge in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Tielt-Winge waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Tielt-Winge (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Tielt-Winge in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Tielt-Winge: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Leuven.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Tielt-Winge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Tielt-Winge.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Tielt-Winge

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Tielt-Winge.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Tielt-Winge voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Tielt-Winge in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Tielt-Winge voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.736Aantal2023
Mannen5.704Aantal2023
0 tot 10 jaar1.101Aantal2023
10 tot 20 jaar1.360Aantal2023
20 tot 30 jaar1.121Aantal2023
30 tot 40 jaar1.374Aantal2023
40 tot 50 jaar1.539Aantal2023
50 tot 60 jaar1.627Aantal2023
60 tot 70 jaar1.584Aantal2023
70 tot 80 jaar1.071Aantal2023
80 tot 90 jaar500Aantal2023
90 jaar en ouder163Aantal2023
Aantal inwoners11.440Aantal2023
0 tot 5 jaar496Aantal2023
5 tot 10 jaar608Aantal2023
10 tot 15 jaar686Aantal2023
15 tot 20 jaar671Aantal2023
20 tot 25 jaar601Aantal2023
25 tot 29 jaar511Aantal2023
30 tot 35 jaar638Aantal2023
35 tot 40 jaar732Aantal2023
40 tot 45 jaar791Aantal2023
45 tot 50 jaar743Aantal2023
50 tot 55 jaar783Aantal2023
55 tot 60 jaar845Aantal2023
60 tot 65 jaar829Aantal2023
65 tot 70 jaar754Aantal2023
70 tot 75 jaar614Aantal2023
75 tot 80 jaar452Aantal2023
80 tot 85 jaar298Aantal2023
85 tot 90 jaar172Aantal2023
90 tot 95 jaar108Aantal2023
95 jaar en ouder18Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Tielt-Winge. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.560Aantal2023
Gescheiden976Aantal2023
Ongehuwd5.233Aantal2023
Verweduwd671Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Tielt-Winge.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden209Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden200Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen29Aantal2023
Winkels: periodieke goederen35Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen24Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels92Aantal2023
Horecazaken33Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten75Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden9Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Tielt-Winge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.719Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.304Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.682Aantal2023
Huishoudens 3 personen744Aantal2023
Huishoudens 4 personen684Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen305Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.079Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€232.529.634Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.251Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.758Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€247.696.801Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen10.832Aantal2023
Vreemdelingen608Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit10.815Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)273Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2096%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)48%Percentage2023
Aantal nationaliteiten221Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit608Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)102%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit315Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)47%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Tielt-Winge.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24135Code2024
RegionaamTielt-WingeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.452Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.305Aantal2024
Aantal inwoners11.440Aantal2023
Aantal huishoudens4.719Aantal2023
Aantal wagens6.302Aantal2022
Dichtheid adressen1,42Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,57Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,06Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,42Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Tielt-Winge.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder400Aantal2023
Alleenwonend1.304Aantal2023
Andere persoon136Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.208Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.206Aantal2023
Inwonende andere persoon205Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder638Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.041Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar673Aantal2023
Lid van collectief huishouden70Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)804Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen708Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Tielt-Winge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties75Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties23Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties52Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Tielt-Winge.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders851Aantal2023
Eigenaars3.880Aantal2023
% Huurders18%Percentage2023
% Eigenaars82%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Tielt-Winge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.063Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945692Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.169Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.765Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010526Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020519Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021153Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900171Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.396Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen659Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.936Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie98Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Tielt-Winge. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.