Statistieken Gemeente Tienen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Tienen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Tienen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Tienen
(grote stijging van 16% naar 36.282 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Tienen is met 5.045 personen toegenomen van 31.237 personen in 1990 tot 36.282 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 153 personen (0,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Tienen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Tienen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Tienen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Tienen, 2: deelgemeente Oorbeek + Deel van Hoegaarden, 3: deelgemeente Bost, 4: deelgemeente Kumtich, 5: deelgemeente Vissenaken, 6: deelgemeente Sint-Margriete-Houtem + Deel van Bunsbeek, 7: deelgemeente Oplinter, 8: deelgemeente Hakendover, 9: deelgemeente Goetsenhoven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Tienen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Tienen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Tienen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Tienen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Tienen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.428)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Tienen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Tienen was €34.428. Er waren 20.293 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Tienen was €698.637.196.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 54 buurten (blauw), 23 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Tienen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Tienen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Tienen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Tienen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Tienen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Leuven.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Tienen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Tienen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Tienen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Tienen.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Tienen voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Tienen in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Tienen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen18.707Aantal2023
Mannen17.575Aantal2023
0 tot 10 jaar3.744Aantal2023
10 tot 20 jaar4.159Aantal2023
20 tot 30 jaar3.638Aantal2023
30 tot 40 jaar4.489Aantal2023
40 tot 50 jaar4.849Aantal2023
50 tot 60 jaar4.876Aantal2023
60 tot 70 jaar4.584Aantal2023
70 tot 80 jaar3.577Aantal2023
80 tot 90 jaar1.865Aantal2023
90 jaar en ouder501Aantal2023
Aantal inwoners36.282Aantal2023
0 tot 5 jaar1.725Aantal2023
5 tot 10 jaar1.994Aantal2023
10 tot 15 jaar2.082Aantal2023
15 tot 20 jaar2.046Aantal2023
20 tot 25 jaar1.815Aantal2023
25 tot 29 jaar1.805Aantal2023
30 tot 35 jaar2.207Aantal2023
35 tot 40 jaar2.278Aantal2023
40 tot 45 jaar2.470Aantal2023
45 tot 50 jaar2.350Aantal2023
50 tot 55 jaar2.397Aantal2023
55 tot 60 jaar2.465Aantal2023
60 tot 65 jaar2.366Aantal2023
65 tot 70 jaar2.200Aantal2023
70 tot 75 jaar1.921Aantal2023
75 tot 80 jaar1.631Aantal2023
80 tot 85 jaar1.054Aantal2023
85 tot 90 jaar748Aantal2023
90 tot 95 jaar353Aantal2023
95 jaar en ouder63Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Tienen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd12.814Aantal2023
Gescheiden3.739Aantal2023
Ongehuwd17.358Aantal2023
Verweduwd2.371Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Tienen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden668Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden588Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen97Aantal2023
Winkels: periodieke goederen78Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen66Aantal2023
Winkels: overige18Aantal2023
Winkels259Aantal2023
Horecazaken110Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten219Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden80Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Tienen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens15.933Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.848Aantal2023
Huishoudens 2 personen5.145Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.130Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.742Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.068Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften20.293Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€698.637.196Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.427Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.190Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€695.302.914Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen32.925Aantal2023
Vreemdelingen3.357Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit32.899Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.501Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5594%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)182%Percentage2023
Aantal nationaliteiten950Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit3.399Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)402%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.847Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)165%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Tienen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24107Code2024
RegionaamTienenNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte7.277Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen19.521Aantal2024
Aantal inwoners36.282Aantal2023
Aantal huishoudens15.933Aantal2023
Aantal wagens16.623Aantal2022
Dichtheid adressen2,68Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,99Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,19Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,28Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Tienen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.526Aantal2023
Alleenwonend5.848Aantal2023
Andere persoon687Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)5.840Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen6.356Aantal2023
Inwonende andere persoon638Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder2.374Aantal2023
Kind bij gehuwd paar5.751Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.159Aantal2023
Lid van collectief huishouden548Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.404Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.984Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Tienen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties94Aantal2020
Huizen-Transacties338Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties278Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties60Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€37.925Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€42.470Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€51.636Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€47.101Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€52.816Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€64.215Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€53.829Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€66.983Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€81.440Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Tienen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.728Aantal2023
Eigenaars11.194Aantal2023
% Huurders30%Percentage2023
% Eigenaars70%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Tienen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden17.796Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19454.187Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.823Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.268Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010973Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.383Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19002.813Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen12.496Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen5.251Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie17.638Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie119Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Tienen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.