Statistieken Deelgemeente Tienen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Tienen in de gemeente Tienen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Tienen in de gemeente Tienen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Tienen
(grote toename van 14% naar 22.965 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Tienen is met 2.830 inwoners gestegen van 20.135 inwoners in 1990 tot 22.965 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 86 inwoners (0,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Tienen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Tienen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Tienen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Tienen, 2: deelgemeente Oorbeek + Deel van Hoegaarden, 3: deelgemeente Bost, 4: deelgemeente Kumtich, 5: deelgemeente Vissenaken, 6: deelgemeente Sint-Margriete-Houtem + Deel van Bunsbeek, 7: deelgemeente Oplinter, 8: deelgemeente Hakendover, 9: deelgemeente Goetsenhoven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Tienen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Tienen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Tienen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Tienen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Tienen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.840)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Tienen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Tienen was €31.840. Er waren 13.180 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Tienen was €419.647.552.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 54 buurten (blauw), 23 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Tienen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Tienen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Tienen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Tienen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Tienen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Tienen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Tienen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Tienen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Tienen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Tienen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Tienen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Tienen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Tienen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Tienen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen11.974Aantal2023
Mannen11.049Aantal2023
0 tot 10 jaar2.309Aantal2023
10 tot 20 jaar2.571Aantal2023
20 tot 30 jaar2.416Aantal2023
30 tot 40 jaar2.883Aantal2023
40 tot 50 jaar3.073Aantal2023
50 tot 60 jaar3.022Aantal2023
60 tot 70 jaar2.866Aantal2023
70 tot 80 jaar2.278Aantal2023
80 tot 90 jaar1.228Aantal2023
90 jaar en ouder281Aantal2023
Aantal inwoners22.965Aantal2023
0 tot 5 jaar1.076Aantal2023
5 tot 10 jaar1.233Aantal2023
10 tot 15 jaar1.284Aantal2023
15 tot 20 jaar1.287Aantal2023
20 tot 25 jaar1.189Aantal2023
25 tot 29 jaar1.227Aantal2023
30 tot 35 jaar1.446Aantal2023
35 tot 40 jaar1.437Aantal2023
40 tot 45 jaar1.595Aantal2023
45 tot 50 jaar1.478Aantal2023
50 tot 55 jaar1.497Aantal2023
55 tot 60 jaar1.525Aantal2023
60 tot 65 jaar1.465Aantal2023
65 tot 70 jaar1.401Aantal2023
70 tot 75 jaar1.201Aantal2023
75 tot 80 jaar1.077Aantal2023
80 tot 85 jaar717Aantal2023
85 tot 90 jaar511Aantal2023
90 tot 95 jaar235Aantal2023
95 jaar en ouder46Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Tienen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Tienen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden548Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden476Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen79Aantal2023
Winkels: periodieke goederen74Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen51Aantal2023
Winkels: overige17Aantal2023
Winkels221Aantal2023
Horecazaken85Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten170Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden72Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Tienen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens10.629Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.456Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.280Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.238Aantal2023
Huishoudens 4 personen950Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen705Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.180Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€419.647.552Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.839Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.061Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€440.469.757Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit20.252Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.164Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1956%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Aantal nationaliteiten639Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.766Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)242%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.593Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)116%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Tienen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24107ACode2024
RegionaamTienenNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.300Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen13.488Aantal2024
Aantal inwoners22.965Aantal2023
Aantal huishoudens10.629Aantal2023
Aantal wagens9.432Aantal2022
Dichtheid adressen10,38Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,67Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,18Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,26Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Tienen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.114Aantal2023
Alleenwonend4.456Aantal2023
Andere persoon576Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.260Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.748Aantal2023
Inwonende andere persoon413Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.758Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.342Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.224Aantal2023
Lid van collectief huishouden396Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.340Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.358Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Tienen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties87Aantal2020
Huizen-Transacties230Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties217Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties13Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€40.977Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€62.413Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€66.152Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€50.890Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€77.617Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€82.267Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€58.160Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€98.436Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€104.334Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Tienen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.072Aantal2023
Eigenaars6.561Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Tienen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden12.024Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.042Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.441Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.463Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010589Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.004Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202173Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19002.306Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen7.262Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen4.760Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie11.941Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie73Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Tienen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.