Statistieken Deelgemeente Waregem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Waregem in de gemeente Waregem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Waregem in de gemeente Waregem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Waregem
(grote groei van 15% naar 24.331 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Waregem is met 3.152 inwoners gestegen van 21.179 inwoners in 1990 tot 24.331 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 96 inwoners (0,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Waregem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Waregem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Waregem met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Waregem, 2: deelgemeente Waregem, 3: deelgemeente Beveren-Leie, 4: deelgemeente Desselgem, 5: deelgemeente Sint-Eloois-Vijve.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Waregem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Waregem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Waregem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Waregem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Waregem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.364)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Waregem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Waregem was €36.364. Er waren 13.765 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Waregem was €500.548.887.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 43 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Waregem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Waregem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Waregem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Waregem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Waregem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Waregem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Waregem getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Waregem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Waregem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Waregem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Waregem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Waregem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Waregem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Waregem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen12.463Aantal2023
Mannen11.894Aantal2023
0 tot 10 jaar2.198Aantal2023
10 tot 20 jaar2.522Aantal2023
20 tot 30 jaar2.607Aantal2023
30 tot 40 jaar2.841Aantal2023
40 tot 50 jaar2.899Aantal2023
50 tot 60 jaar3.319Aantal2023
60 tot 70 jaar3.300Aantal2023
70 tot 80 jaar2.743Aantal2023
80 tot 90 jaar1.453Aantal2023
90 jaar en ouder296Aantal2023
Aantal inwoners24.331Aantal2023
0 tot 5 jaar1.052Aantal2023
5 tot 10 jaar1.146Aantal2023
10 tot 15 jaar1.298Aantal2023
15 tot 20 jaar1.224Aantal2023
20 tot 25 jaar1.213Aantal2023
25 tot 29 jaar1.394Aantal2023
30 tot 35 jaar1.465Aantal2023
35 tot 40 jaar1.376Aantal2023
40 tot 45 jaar1.478Aantal2023
45 tot 50 jaar1.421Aantal2023
50 tot 55 jaar1.552Aantal2023
55 tot 60 jaar1.767Aantal2023
60 tot 65 jaar1.759Aantal2023
65 tot 70 jaar1.541Aantal2023
70 tot 75 jaar1.437Aantal2023
75 tot 80 jaar1.306Aantal2023
80 tot 85 jaar891Aantal2023
85 tot 90 jaar562Aantal2023
90 tot 95 jaar244Aantal2023
95 jaar en ouder52Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Waregem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Waregem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden570Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden506Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen72Aantal2023
Winkels: periodieke goederen76Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen41Aantal2023
Winkels: overige13Aantal2023
Winkels202Aantal2023
Horecazaken101Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten203Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden64Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Waregem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens10.956Aantal2023
Huishoudens 1 persoon3.760Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.046Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.318Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.293Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen539Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften13.765Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€500.548.887Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.363Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.886Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€534.739.187Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit22.355Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.116Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2429%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Aantal nationaliteiten422Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.997Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)170%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit864Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Waregem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34040ACode2024
RegionaamWaregemNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.679Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen16.291Aantal2024
Aantal inwoners24.331Aantal2023
Aantal huishoudens10.956Aantal2023
Aantal wagens12.594Aantal2022
Dichtheid adressen6,08Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners9,08Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,09Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,70Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Waregem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder736Aantal2023
Alleenwonend3.760Aantal2023
Andere persoon361Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.096Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen5.600Aantal2023
Inwonende andere persoon253Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.146Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.861Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.190Aantal2023
Lid van collectief huishouden356Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.392Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.514Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Waregem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties45Aantal2020
Huizen-Transacties183Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties116Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties67Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€83.066Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€43.382Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€22.275Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€98.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€58.469Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€35.215Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€137.666Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€73.098Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€44.715Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Waregem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.707Aantal2023
Eigenaars7.269Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Waregem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden12.008Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.038Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.619Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.454Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.534Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.667Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021199Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900397Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen8.303Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.693Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie11.929Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie36Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Waregem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.