Statistieken Wijk 0 Baardegem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Baardegem in de gemeente Aalst (Aalst). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 0 Baardegem in de gemeente Aalst (Aalst). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Wijk 0 Baardegem
(grote groei van 10% naar 1.772 inwoners in 2023)

De bevolking van de Wijk 0 Baardegem is met 164 inwoners gegroeid van 1.608 inwoners in 1990 tot 1.772 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 inwoners (0,30%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Baardegem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 0 Baardegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Baardegem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Baardegem-Centrum, 2: buurt Baardegem-Station, 3: buurt Berg Aalst (Aalst) (01), 4: buurt Bevenhouten, 5: buurt De Bosjes.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 0 Baardegem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 0 Baardegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 0 Baardegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 0 Baardegem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 0 Baardegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.924)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Baardegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 0 Baardegem was €33.924. Er waren 1.019 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 0 Baardegem was €34.568.533.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 26 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 0 Baardegem in het rood weergegeven.alle wijken binnen de gemeente Aalst (Aalst) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 0 Baardegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 0 Baardegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 0 Baardegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 0 Baardegem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 0 Baardegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 0 Baardegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aalst (Aalst)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de Wijk 0 Baardegem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 0 Baardegem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 0 Baardegem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen924Aantal2023
Mannen852Aantal2023
0 tot 10 jaar144Aantal2023
10 tot 20 jaar190Aantal2023
20 tot 30 jaar172Aantal2023
30 tot 40 jaar174Aantal2023
40 tot 50 jaar214Aantal2023
50 tot 60 jaar268Aantal2023
60 tot 70 jaar252Aantal2023
70 tot 80 jaar173Aantal2023
80 tot 90 jaar105Aantal2023
90 jaar en ouder31Aantal2023
Aantal inwoners1.772Aantal2023
0 tot 5 jaar69Aantal2023
5 tot 10 jaar75Aantal2023
10 tot 15 jaar97Aantal2023
15 tot 20 jaar93Aantal2023
20 tot 25 jaar82Aantal2023
25 tot 29 jaar90Aantal2023
30 tot 35 jaar92Aantal2023
35 tot 40 jaar82Aantal2023
40 tot 45 jaar115Aantal2023
45 tot 50 jaar99Aantal2023
50 tot 55 jaar128Aantal2023
55 tot 60 jaar140Aantal2023
60 tot 65 jaar141Aantal2023
65 tot 70 jaar111Aantal2023
70 tot 75 jaar104Aantal2023
75 tot 80 jaar69Aantal2023
80 tot 85 jaar66Aantal2023
85 tot 90 jaar39Aantal2023
90 tot 95 jaar24Aantal2023
95 jaar en ouder7Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de Wijk 0 Baardegem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 0 Baardegem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden25Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden22Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels10Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten8Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Wijk 0 Baardegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens732Aantal2023
Huishoudens 1 persoon216Aantal2023
Huishoudens 2 personen271Aantal2023
Huishoudens 3 personen109Aantal2023
Huishoudens 4 personen105Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen31Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon29%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.019Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€34.568.533Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.923Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.819Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€42.380.996Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.729Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)35Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)488%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit44Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit6Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 0 Baardegem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41002F0Code2024
RegionaamWijk 0 BaardegemNaam2024
Soort regioWijkCategorisch type2024
Oppervlakte486Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.030Aantal2024
Aantal inwoners1.772Aantal2023
Aantal huishoudens732Aantal2023
Aantal wagens980Aantal2022
Dichtheid adressen2,12Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners3,65Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,51Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,02Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Wijk 0 Baardegem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder51Aantal2023
Alleenwonend216Aantal2023
Andere persoon14Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)328Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen356Aantal2023
Inwonende andere persoon20Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder69Aantal2023
Kind bij gehuwd paar283Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar118Aantal2023
Lid van collectief huishouden57Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)124Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen112Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Wijk 0 Baardegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2018
Huizen-Transacties18Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties14Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2018
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Wijk 0 Baardegem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders142Aantal2023
Eigenaars600Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Wijk 0 Baardegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden821Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945108Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970227Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000235Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201062Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202056Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202121Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190088Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen724Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen91Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie820Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Wijk 0 Baardegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.