Statistieken Wijk 1 Letterhoutem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 1 Letterhoutem in de gemeente Sint-Lievens-Houtem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de Wijk 1 Letterhoutem in de gemeente Sint-Lievens-Houtem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de Wijk 1 Letterhoutem
(afname van 1,02% naar 97 inwoners in 2023)

De bevolking van de Wijk 1 Letterhoutem is met 1 persoon afgenomen van 98 personen in 1990 tot 97 personen in 2023 (dat is een afname van 1,02%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -0 personen (0,06%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Letterhoutem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de Wijk 1 Letterhoutem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Letterhoutem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Steenberg Sint-Lievens-Houtem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in Wijk 1 Letterhoutem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Wijk 1 Letterhoutem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in Wijk 1 Letterhoutem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de Wijk 1 Letterhoutem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de Wijk 1 Letterhoutem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.213)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 1 Letterhoutem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de Wijk 1 Letterhoutem was €38.213. Er waren 58 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de Wijk 1 Letterhoutem was €2.216.377.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de Wijk 1 Letterhoutem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sint-Lievens-Houtem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de Wijk 1 Letterhoutem (2014 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de Wijk 1 Letterhoutem in de periode van 2014 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de Wijk 1 Letterhoutem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de Wijk 1 Letterhoutem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem getoond.

Inwoners naar leeftijd - Wijk 1 Letterhoutem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de Wijk 1 Letterhoutem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Lievens-Houtem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de Wijk 1 Letterhoutem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de Wijk 1 Letterhoutem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Wijk 1 Letterhoutem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen46Aantal2023
Mannen53Aantal2023
0 tot 10 jaar7Aantal2023
10 tot 20 jaar5Aantal2023
20 tot 30 jaar11Aantal2023
30 tot 40 jaar8Aantal2023
40 tot 50 jaar17Aantal2023
50 tot 60 jaar7Aantal2023
60 tot 70 jaar10Aantal2023
70 tot 80 jaar7Aantal2023
80 tot 90 jaar0Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners97Aantal2023
0 tot 5 jaar7Aantal2023
5 tot 10 jaar0Aantal2023
10 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 20 jaar5Aantal2023
20 tot 25 jaar6Aantal2023
25 tot 29 jaar5Aantal2023
30 tot 35 jaar0Aantal2023
35 tot 40 jaar8Aantal2023
40 tot 45 jaar6Aantal2023
45 tot 50 jaar11Aantal2023
50 tot 55 jaar7Aantal2023
55 tot 60 jaar0Aantal2023
60 tot 65 jaar10Aantal2023
65 tot 70 jaar0Aantal2023
70 tot 75 jaar7Aantal2023
75 tot 80 jaar0Aantal2023
80 tot 85 jaar0Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de Wijk 1 Letterhoutem.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de Wijk 1 Letterhoutem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspandengeen dataAantal
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspandengeen dataAantal
Winkels: dagelijkse goederengeen dataAantal
Winkels: periodieke goederengeen dataAantal
Winkels: uitzonderlijke goederengeen dataAantal
Winkels: overigegeen dataAantal
Winkelsgeen dataAantal
Horecazakengeen dataAantal
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte dienstengeen dataAantal
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspandengeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de Wijk 1 Letterhoutem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens39Aantal2023
Huishoudens 1 persoon12Aantal2023
Huishoudens 2 personen19Aantal2023
Huishoudens 3 personen0Aantal2023
Huishoudens 4 personen8Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen0Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen44%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen0%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen0%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften58Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.216.377Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.213Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€32.281Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€2.483.691Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit98Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)0Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)99%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Aantal nationaliteiten2Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de Wijk 1 Letterhoutem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41063C1Code2024
RegionaamWijk 1 LetterhoutemNaam2024
Soort regioWijkCategorisch type2024
Oppervlakte83Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen56Aantal2024
Aantal inwoners97Aantal2023
Aantal huishoudens39Aantal2023
Aantal wagens67Aantal2022
Dichtheid adressen0,67Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,16Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,47Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,80Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de Wijk 1 Letterhoutem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder0Aantal2023
Alleenwonend12Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)14Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen30Aantal2023
Inwonende andere persoon5Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder0Aantal2023
Kind bij gehuwd paar13Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar7Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)8Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de Wijk 1 Letterhoutem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2017
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2017
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2017
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2017
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de Wijk 1 Letterhoutem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders0Aantal2023
Eigenaars39Aantal2023
% Huurders0%Percentage2023
% Eigenaars91%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de Wijk 1 Letterhoutem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden48Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194511Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20105Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen46Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen0Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie48Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de Wijk 1 Letterhoutem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.