Statistieken Gemeente Zelzate

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zelzate. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Zelzate. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Zelzate
(grote groei van 12% naar 13.543 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Zelzate is met 1.427 personen toegenomen van 12.116 personen in 1990 tot 13.543 personen in 2023 (dat is een grote groei van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 43 personen (0,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van het arrondissement Eeklo met het aantal inwoners per gemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Zelzate: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van het arrondissement Eeklo met het aantal inwoners per gemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende gemeenten weer: 1: gemeente Assenede, 2: gemeente Eeklo, 3: gemeente Kaprijke, 4: gemeente Maldegem, 5: gemeente Sint-Laureins, 6: gemeente Zelzate.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Zelzate voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Zelzate ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Zelzate

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Zelzate. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Zelzate: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.422)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zelzate. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Zelzate was €32.422. Er waren 7.355 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Zelzate was €238.462.531.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Zelzate in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zelzate waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Zelzate (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Zelzate in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Zelzate: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Eeklo.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Zelzate

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Zelzate.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zelzate

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Zelzate.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Zelzate voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Zelzate in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Zelzate voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.679Aantal2023
Mannen6.864Aantal2023
0 tot 10 jaar1.490Aantal2023
10 tot 20 jaar1.526Aantal2023
20 tot 30 jaar1.502Aantal2023
30 tot 40 jaar1.814Aantal2023
40 tot 50 jaar1.769Aantal2023
50 tot 60 jaar1.856Aantal2023
60 tot 70 jaar1.549Aantal2023
70 tot 80 jaar1.244Aantal2023
80 tot 90 jaar639Aantal2023
90 jaar en ouder154Aantal2023
Aantal inwoners13.543Aantal2023
0 tot 5 jaar725Aantal2023
5 tot 10 jaar752Aantal2023
10 tot 15 jaar777Aantal2023
15 tot 20 jaar743Aantal2023
20 tot 25 jaar733Aantal2023
25 tot 29 jaar754Aantal2023
30 tot 35 jaar914Aantal2023
35 tot 40 jaar895Aantal2023
40 tot 45 jaar910Aantal2023
45 tot 50 jaar853Aantal2023
50 tot 55 jaar920Aantal2023
55 tot 60 jaar932Aantal2023
60 tot 65 jaar849Aantal2023
65 tot 70 jaar697Aantal2023
70 tot 75 jaar678Aantal2023
75 tot 80 jaar554Aantal2023
80 tot 85 jaar338Aantal2023
85 tot 90 jaar285Aantal2023
90 tot 95 jaar105Aantal2023
95 jaar en ouder18Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Zelzate. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.891Aantal2023
Gescheiden1.333Aantal2023
Ongehuwd6.545Aantal2023
Verweduwd774Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Zelzate.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden249Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden232Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen38Aantal2023
Winkels: periodieke goederen23Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen23Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels88Aantal2023
Horecazaken52Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten92Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden17Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Zelzate. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens5.660Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.896Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.906Aantal2023
Huishoudens 3 personen805Aantal2023
Huishoudens 4 personen633Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen420Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.355Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€238.462.531Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.421Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.375Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€248.685.995Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen11.490Aantal2023
Vreemdelingen2.053Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit11.492Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.478Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1398%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)127%Percentage2023
Aantal nationaliteiten332Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.056Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)193%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit574Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)56%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Zelzate.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode43018Code2024
RegionaamZelzateNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.377Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.076Aantal2024
Aantal inwoners13.543Aantal2023
Aantal huishoudens5.660Aantal2023
Aantal wagens6.304Aantal2022
Dichtheid adressen5,87Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners9,84Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,11Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,58Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Zelzate.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder481Aantal2023
Alleenwonend1.896Aantal2023
Andere persoon258Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.270Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.412Aantal2023
Inwonende andere persoon233Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder747Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.221Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar809Aantal2023
Lid van collectief huishouden483Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)940Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen736Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Zelzate. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties25Aantal2020
Huizen-Transacties139Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties107Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties32Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€100.956Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€63.196Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€119.629Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€80.467Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€142.460Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€96.336Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Zelzate.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.993Aantal2023
Eigenaars3.676Aantal2023
% Huurders35%Percentage2023
% Eigenaars65%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Zelzate. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.399Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.400Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.197Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.572Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010372Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020492Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202186Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900209Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.854Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.539Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.342Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie39Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Zelzate. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.