Statistieken Gemeente Middelkerke

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Middelkerke
(zeer grote toename van 32% naar 19.755 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de gemeente Middelkerke is met 4.734 personen gegroeid van 15.021 personen in 1990 tot 19.755 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 143 personen (0,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Middelkerke met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Middelkerke: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Middelkerke met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Middelkerke, 2: deelgemeente Wilskerke, 3: deelgemeente Leffinge, 4: deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle Middelkerke, 5: deelgemeente Schore, 6: deelgemeente Mannekensvere, 7: deelgemeente Slijpe, 8: deelgemeente Westende, 9: deelgemeente Lombardsijde, 10: deelgemeente Strand Middelkerke.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Middelkerke voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Middelkerke ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Middelkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Middelkerke. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Middelkerke: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.762)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Middelkerke. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Middelkerke was €30.762. Er waren 12.547 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Middelkerke was €385.976.009.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 42 buurten (blauw), 15 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Middelkerke in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Middelkerke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Middelkerke (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Middelkerke in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Middelkerke: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Oostende.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Middelkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Middelkerke.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Middelkerke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Middelkerke.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Middelkerke voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Middelkerke in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen9.938Aantal2023
Mannen9.817Aantal2023
0 tot 10 jaar1.180Aantal2023
10 tot 20 jaar1.457Aantal2023
20 tot 30 jaar1.519Aantal2023
30 tot 40 jaar1.680Aantal2023
40 tot 50 jaar1.919Aantal2023
50 tot 60 jaar3.067Aantal2023
60 tot 70 jaar3.799Aantal2023
70 tot 80 jaar3.274Aantal2023
80 tot 90 jaar1.540Aantal2023
90 jaar en ouder320Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Middelkerke.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd8.128Aantal2023
Gescheiden2.821Aantal2023
Ongehuwd6.941Aantal2023
Verweduwd1.865Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Middelkerke.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften12.547Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€385.976.009Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.762Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.655Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Middelkerke.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen18.965Aantal2023
Vreemdelingen790Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Middelkerke.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35011Code2023
RegionaamMiddelkerkeNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte7.904Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen32.610Aantal2023
Aantal inwoners19.755Aantal2023
Aantal huishoudens10.283Aantal2021
Aantal wagens9.515Aantal2021
Dichtheid adressen4,13Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,50Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,30Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,20Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Middelkerke.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties788Aantal2020
Huizen-Transacties231Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties161Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties70Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€99.123Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€54.507Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€39.378Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€137.618Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€67.508Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€46.639Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€197.503Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€101.450Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€61.677Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Middelkerke.