Statistieken Gemeente Oudenaarde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Oudenaarde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Oudenaarde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Oudenaarde
(grote stijging van 23% naar 32.482 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Oudenaarde is met 6.076 inwoners gegroeid van 26.406 inwoners in 1990 tot 32.482 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 184 inwoners (0,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Oudenaarde met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Oudenaarde: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oudenaarde met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Oudenaarde+Deel Ooike, 2: deelgemeente Heurne, 3: deelgemeente Welden, 4: deelgemeente Mater, 5: deelgemeente Melden+Deel Wortegem-Petegem, 6: deelgemeente Mullem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Oudenaarde voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Oudenaarde ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Oudenaarde. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Oudenaarde: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.143)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Oudenaarde. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Oudenaarde was €35.143. Er waren 18.482 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Oudenaarde was €649.514.081.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 50 buurten (blauw), 16 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Oudenaarde in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Oudenaarde waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Oudenaarde (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Oudenaarde in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Oudenaarde: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Oudenaarde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Oudenaarde.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Oudenaarde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Oudenaarde.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Oudenaarde voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Oudenaarde in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Oudenaarde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen16.400Aantal2023
Mannen16.082Aantal2023
0 tot 10 jaar2.975Aantal2023
10 tot 20 jaar3.706Aantal2023
20 tot 30 jaar3.678Aantal2023
30 tot 40 jaar3.924Aantal2023
40 tot 50 jaar4.213Aantal2023
50 tot 60 jaar4.714Aantal2023
60 tot 70 jaar4.175Aantal2023
70 tot 80 jaar2.988Aantal2023
80 tot 90 jaar1.703Aantal2023
90 jaar en ouder406Aantal2023
Aantal inwoners32.482Aantal2023
0 tot 5 jaar1.426Aantal2023
5 tot 10 jaar1.508Aantal2023
10 tot 15 jaar1.902Aantal2023
15 tot 20 jaar1.762Aantal2023
20 tot 25 jaar1.806Aantal2023
25 tot 29 jaar1.831Aantal2023
30 tot 35 jaar1.982Aantal2023
35 tot 40 jaar1.925Aantal2023
40 tot 45 jaar2.105Aantal2023
45 tot 50 jaar2.083Aantal2023
50 tot 55 jaar2.284Aantal2023
55 tot 60 jaar2.412Aantal2023
60 tot 65 jaar2.301Aantal2023
65 tot 70 jaar1.843Aantal2023
70 tot 75 jaar1.610Aantal2023
75 tot 80 jaar1.334Aantal2023
80 tot 85 jaar942Aantal2023
85 tot 90 jaar719Aantal2023
90 tot 95 jaar266Aantal2023
95 jaar en ouder40Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Oudenaarde. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd12.096Aantal2023
Gescheiden3.216Aantal2023
Ongehuwd15.201Aantal2023
Verweduwd1.969Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Oudenaarde.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden792Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden689Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen107Aantal2023
Winkels: periodieke goederen89Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen82Aantal2023
Winkels: overige16Aantal2023
Winkels294Aantal2023
Horecazaken141Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten254Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden103Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Oudenaarde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens14.400Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.009Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.943Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.941Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.793Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen714Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften18.482Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€649.514.081Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.143Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.557Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€667.392.829Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen30.349Aantal2023
Vreemdelingen2.133Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit30.325Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.039Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4814%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)142%Percentage2023
Aantal nationaliteiten675Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.155Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)343%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.081Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)181%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Oudenaarde.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode45035Code2024
RegionaamOudenaardeNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte6.892Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen19.263Aantal2024
Aantal inwoners32.482Aantal2023
Aantal huishoudens14.400Aantal2023
Aantal wagens16.662Aantal2022
Dichtheid adressen2,79Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners4,71Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,09Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,42Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Oudenaarde.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.214Aantal2023
Alleenwonend5.009Aantal2023
Andere persoon604Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)5.332Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen6.294Aantal2023
Inwonende andere persoon343Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.902Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.889Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.042Aantal2023
Lid van collectief huishouden361Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.344Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.962Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Oudenaarde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties68Aantal2020
Huizen-Transacties277Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties209Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties68Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€39.758Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€32.655Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€44.205Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€35.526Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€55.876Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€45.191Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Oudenaarde.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders4.492Aantal2023
Eigenaars9.946Aantal2023
% Huurders31%Percentage2023
% Eigenaars69%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Oudenaarde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden16.085Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.100Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.190Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.203Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20101.707Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.865Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021296Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.546Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen11.948Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen4.100Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie15.966Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie74Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Oudenaarde. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.