Statistieken Gemeente Brakel

Aantal inwoners per jaar in de gemeente Brakel
(grote toename van 12% naar 15.007 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Brakel is met 1.575 personen gegroeid van 13.432 personen in 1990 tot 15.007 personen in 2023 (dat is een grote toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 48 personen (0,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Brakel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Brakel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Brakel met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Nederbrakel, 2: deelgemeente Opbrakel, 3: deelgemeente Zegelsem, 4: deelgemeente Elst, 5: deelgemeente Michelbeke + Deel Sint-Maria-Oudenhove, 6: deelgemeente Parike, 7: deelgemeente Everbeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Brakel voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Brakel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Brakel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Brakel. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2023 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Brakel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.402)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Brakel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Brakel was €34.402. Er waren 8.603 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Brakel was €295.963.467.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 35 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 7 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Brakel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Brakel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Brakel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Brakel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Brakel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Oudenaarde.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Brakel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Brakel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Brakel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Brakel.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Brakel voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Brakel in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen7.594Aantal2023
Mannen7.413Aantal2023
0 tot 10 jaar1.402Aantal2023
10 tot 20 jaar1.633Aantal2023
20 tot 30 jaar1.525Aantal2023
30 tot 40 jaar1.763Aantal2023
40 tot 50 jaar1.998Aantal2023
50 tot 60 jaar2.204Aantal2023
60 tot 70 jaar2.019Aantal2023
70 tot 80 jaar1.422Aantal2023
80 tot 90 jaar803Aantal2023
90 jaar en ouder238Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de gemeente Brakel.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd5.859Aantal2023
Gescheiden1.320Aantal2023
Ongehuwd6.792Aantal2023
Verweduwd1.036Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Brakel.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften8.603Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€295.963.467Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.402Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.047Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de gemeente Brakel.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen14.491Aantal2023
Vreemdelingen516Aantal2023

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie nationaliteit voor de gemeente Brakel.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode45059Code2023
RegionaamBrakelNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte5.696Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen8.098Aantal2023
Aantal inwoners15.007Aantal2023
Aantal huishoudens6.330Aantal2021
Aantal wagens8.008Aantal2021
Dichtheid adressen1,42Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners2,63Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,11Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens1,41Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de gemeente Brakel.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties12Aantal2020
Huizen-Transacties130Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties89Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties41Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€22.492Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€32.853Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€26.153Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€38.202Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€31.646Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€46.224Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de gemeente Brakel.