Statistieken Gemeente Veurne

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Veurne. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Veurne. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de gemeente Veurne
(grote groei van 13% naar 12.419 inwoners in 2023)

De bevolking van de gemeente Veurne is met 1.393 inwoners gegroeid van 11.026 inwoners in 1990 tot 12.419 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 42 inwoners (0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Veurne met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Veurne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Veurne met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Veurne, 2: deelgemeente Booitshoeke, 3: deelgemeente Avekapelle, 4: deelgemeente Eggewaartskapelle, 5: deelgemeente Zoutenaaie, 6: deelgemeente Steenkerke, 7: deelgemeente Bulskamp, 8: deelgemeente Beauvoorde, 9: deelgemeente Houtem, 10: deelgemeente De Moeren.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in gemeente Veurne voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Veurne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in gemeente Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de gemeente Veurne. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de gemeente Veurne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.710)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Veurne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Veurne was €31.710. Er waren 7.161 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Veurne was €227.072.043.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 29 buurten (blauw), 13 wijken (oranje), 10 deelgemeenten (groen), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de gemeente Veurne in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Veurne waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de gemeente Veurne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de gemeente Veurne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de gemeente Veurne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. Vergelijk deze cijfers met de verdeling naar nationaliteit in het Arrondissement Veurne.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Veurne.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Veurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de gemeente Veurne.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Bevolkingspiramide gemeente Veurne voor 2023

Gebruik de filters om op geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat van de bevolking te selecteren:Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Dashboard bevolking: aantal inwoners naar leeftijd in de gemeente Veurne in 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om het aantal inwoners voor een combinatie van geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat te tonen. De bevolkingsdata is beschikbaar voor alle verschillende combinaties van leeftijd, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Veurne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.347Aantal2023
Mannen6.072Aantal2023
0 tot 10 jaar1.222Aantal2023
10 tot 20 jaar1.179Aantal2023
20 tot 30 jaar1.394Aantal2023
30 tot 40 jaar1.437Aantal2023
40 tot 50 jaar1.314Aantal2023
50 tot 60 jaar1.766Aantal2023
60 tot 70 jaar1.719Aantal2023
70 tot 80 jaar1.395Aantal2023
80 tot 90 jaar761Aantal2023
90 jaar en ouder232Aantal2023
Aantal inwoners12.419Aantal2023
0 tot 5 jaar619Aantal2023
5 tot 10 jaar581Aantal2023
10 tot 15 jaar552Aantal2023
15 tot 20 jaar584Aantal2023
20 tot 25 jaar670Aantal2023
25 tot 29 jaar694Aantal2023
30 tot 35 jaar767Aantal2023
35 tot 40 jaar645Aantal2023
40 tot 45 jaar656Aantal2023
45 tot 50 jaar611Aantal2023
50 tot 55 jaar842Aantal2023
55 tot 60 jaar887Aantal2023
60 tot 65 jaar877Aantal2023
65 tot 70 jaar825Aantal2023
70 tot 75 jaar773Aantal2023
75 tot 80 jaar585Aantal2023
80 tot 85 jaar423Aantal2023
85 tot 90 jaar294Aantal2023
90 tot 95 jaar138Aantal2023
95 jaar en ouder47Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de gemeente Veurne. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd4.799Aantal2023
Gescheiden1.211Aantal2023
Ongehuwd5.474Aantal2023
Verweduwd935Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de gemeente Veurne.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden379Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden348Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen51Aantal2023
Winkels: periodieke goederen40Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen49Aantal2023
Winkels: overige8Aantal2023
Winkels148Aantal2023
Horecazaken76Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten124Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden31Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de gemeente Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens5.568Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.989Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.998Aantal2023
Huishoudens 3 personen711Aantal2023
Huishoudens 4 personen655Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen215Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon36%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.161Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€227.072.043Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.709Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.494Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€227.979.270Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen11.931Aantal2023
Vreemdelingen488Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit11.924Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)248Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3299%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)43%Percentage2023
Aantal nationaliteiten199Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit486Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)83%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit207Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)29%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de gemeente Veurne.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode38025Code2024
RegionaamVeurneNaam2024
Soort regioGemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte9.721Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen8.081Aantal2024
Aantal inwoners12.419Aantal2023
Aantal huishoudens5.568Aantal2023
Aantal wagens6.019Aantal2022
Dichtheid adressen0,83Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,28Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,57Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,62Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de gemeente Veurne.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder458Aantal2023
Alleenwonend1.989Aantal2023
Andere persoon89Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.868Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.732Aantal2023
Inwonende andere persoon100Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder729Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.694Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar750Aantal2023
Lid van collectief huishouden243Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)912Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen668Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de gemeente Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties20Aantal2020
Huizen-Transacties110Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties78Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties32Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de gemeente Veurne.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.864Aantal2023
Eigenaars3.763Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de gemeente Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.365Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.159Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970808Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.753Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010404Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20201.005Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202136Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.074Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.745Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.591Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.268Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie76Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de gemeente Veurne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.