Statistieken Buurt Abringdon

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Abringdon in de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Abringdon in de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Abringdon
(afname van 8,1% naar 670 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Abringdon is met 59 personen afgenomen van 729 personen in 1990 tot 670 personen in 2023 (dat is een afname van 8,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -2 persoon (-0,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 7 Sint-Niklaas + Deel Haasdonk Deel Sint-Pauwels en Temse met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Abringdon: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 7 Sint-Niklaas + Deel Haasdonk Deel Sint-Pauwels en Temse met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Moleken Sint-Niklaas (Sint-Niklaas), 2: buurt Baensland, 3: buurt Abringdon, 4: buurt Hazewind, 5: buurt Botermelkstraat.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Abringdon voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Abringdon ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Abringdon

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Abringdon. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Abringdon: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€26.620)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Abringdon. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Abringdon was €26.620. Er waren 381 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Abringdon was €10.142.394.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 70 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Abringdon in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Abringdon (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Abringdon in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Abringdon: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Abringdon helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Abringdon

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Abringdon.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Abringdon. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Abringdon helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Abringdon voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen360Aantal2023
Mannen311Aantal2023
0 tot 10 jaar56Aantal2023
10 tot 20 jaar88Aantal2023
20 tot 30 jaar97Aantal2023
30 tot 40 jaar65Aantal2023
40 tot 50 jaar92Aantal2023
50 tot 60 jaar76Aantal2023
60 tot 70 jaar55Aantal2023
70 tot 80 jaar103Aantal2023
80 tot 90 jaar38Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners670Aantal2023
0 tot 5 jaar29Aantal2023
5 tot 10 jaar27Aantal2023
10 tot 15 jaar38Aantal2023
15 tot 20 jaar50Aantal2023
20 tot 25 jaar49Aantal2023
25 tot 29 jaar48Aantal2023
30 tot 35 jaar29Aantal2023
35 tot 40 jaar36Aantal2023
40 tot 45 jaar49Aantal2023
45 tot 50 jaar43Aantal2023
50 tot 55 jaar37Aantal2023
55 tot 60 jaar39Aantal2023
60 tot 65 jaar27Aantal2023
65 tot 70 jaar28Aantal2023
70 tot 75 jaar50Aantal2023
75 tot 80 jaar53Aantal2023
80 tot 85 jaar29Aantal2023
85 tot 90 jaar9Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Abringdon. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Abringdon.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden7Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners12,44Aantal2022
Gevulde handelspanden4Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,11Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,56Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Abringdon. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens317Aantal2023
Huishoudens 1 persoon134Aantal2023
Huishoudens 2 personen104Aantal2023
Huishoudens 3 personen33Aantal2023
Huishoudens 4 personen24Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen22Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften381Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.142.394Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€26.620Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.862Euro2019
Interkwartiel verschil17.525Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt77Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2020
% inkomens 15.001 - 20.000 €20%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €30%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€10.921.021Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€16.984Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit597Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)31Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)89%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten30Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit74Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit43Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Abringdon.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46021A723Code2024
RegionaamAbringdonNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte21Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen361Aantal2024
Aantal inwoners670Aantal2023
Aantal huishoudens317Aantal2023
Aantal wagens230Aantal2022
Dichtheid adressen17,36Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners32,22Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens15,25Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,06Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Abringdon.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder36Aantal2023
Alleenwonend134Aantal2023
Andere persoon6Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)88Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen138Aantal2023
Inwonende andere persoon10Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder55Aantal2023
Kind bij gehuwd paar97Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar43Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)40Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen24Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Abringdon. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Abringdon.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders171Aantal2023
Eigenaars146Aantal2023
% Huurders54%Percentage2023
% Eigenaars46%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Abringdon. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden335Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194519Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197015Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000202Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201020Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202040Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190039Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen206Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen129Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie334Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Abringdon. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Abringdon

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Abringdon. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Abingdonstraat1 - 989100
Gorinchemstraat1 - 99100
Klokkendreef21 - 459100
Knaptandstraat111 - 2299100
Sint-Antoniusstraat1 - 99100
Tereken1 - 99100