Statistieken Buurt Afrikalaan

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Afrikalaan in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Afrikalaan in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Afrikalaan
(zeer grote groei van 31% naar 1.101 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Afrikalaan is met 261 inwoners toegenomen van 840 inwoners in 1990 tot 1.101 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 8 inwoners (0,90%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Gent Muide-Sifferdok met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Afrikalaan: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Gent Muide-Sifferdok met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Afrikalaan, 2: buurt Muidebrug, 3: buurt Vormingsstation Oost, 4: buurt Muide, 5: buurt Meulestede, 6: buurt Port Arthur, 7: buurt Darsen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Afrikalaan voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Afrikalaan ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Afrikalaan

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Afrikalaan. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Afrikalaan: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€22.156)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Afrikalaan. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Afrikalaan was €22.156. Er waren 490 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Afrikalaan was €10.856.484.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 buurt (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Afrikalaan in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Afrikalaan (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Afrikalaan in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Afrikalaan: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Afrikalaan helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gent getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Afrikalaan

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Afrikalaan.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Afrikalaan. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Afrikalaan helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gent getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Afrikalaan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen512Aantal2023
Mannen598Aantal2023
0 tot 10 jaar129Aantal2023
10 tot 20 jaar126Aantal2023
20 tot 30 jaar202Aantal2023
30 tot 40 jaar204Aantal2023
40 tot 50 jaar183Aantal2023
50 tot 60 jaar141Aantal2023
60 tot 70 jaar84Aantal2023
70 tot 80 jaar32Aantal2023
80 tot 90 jaar6Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners1.101Aantal2023
0 tot 5 jaar70Aantal2023
5 tot 10 jaar59Aantal2023
10 tot 15 jaar66Aantal2023
15 tot 20 jaar60Aantal2023
20 tot 25 jaar77Aantal2023
25 tot 29 jaar125Aantal2023
30 tot 35 jaar109Aantal2023
35 tot 40 jaar95Aantal2023
40 tot 45 jaar96Aantal2023
45 tot 50 jaar87Aantal2023
50 tot 55 jaar81Aantal2023
55 tot 60 jaar60Aantal2023
60 tot 65 jaar43Aantal2023
65 tot 70 jaar41Aantal2023
70 tot 75 jaar16Aantal2023
75 tot 80 jaar16Aantal2023
80 tot 85 jaar6Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Afrikalaan. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Afrikalaan.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden23Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners23,92Aantal2022
Gevulde handelspanden22Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels7Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,87Aantal2022
Consumentgerichte diensten13Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners10,53Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Afrikalaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens499Aantal2023
Huishoudens 1 persoon195Aantal2023
Huishoudens 2 personen141Aantal2023
Huishoudens 3 personen73Aantal2023
Huishoudens 4 personen61Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen29Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon39%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften490Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.856.484Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€22.156Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€19.104Euro2019
Interkwartiel verschil17.191Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt90Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie25Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €20%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €10%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €0%Percentage2010
Totaal netto belastbaar inkomen€15.595.730Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€14.924Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit674Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)274Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)61%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)25%Percentage2023
Aantal nationaliteiten54Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit436Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)39%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit162Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Afrikalaan.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44021C710Code2024
RegionaamAfrikalaanNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte65Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.028Aantal2024
Aantal inwoners1.101Aantal2023
Aantal huishoudens499Aantal2023
Aantal wagens308Aantal2022
Dichtheid adressen15,85Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners16,98Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,70Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,75Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Afrikalaan.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder55Aantal2023
Alleenwonend195Aantal2023
Andere persoon59Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)154Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen108Aantal2023
Inwonende andere persoon42Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder89Aantal2023
Kind bij gehuwd paar138Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar78Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)82Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen110Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Afrikalaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties83Aantal2020
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25€133.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€154.275Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€163.350Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Afrikalaan.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders277Aantal2023
Eigenaars222Aantal2023
% Huurders56%Percentage2023
% Eigenaars44%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Afrikalaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden569Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194533Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970243Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200076Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20100Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202095Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202129Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190052Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen47Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen522Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie524Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie45Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Afrikalaan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Afrikalaan

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Afrikalaan. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gent. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Afrikalaan101 - 999000
Amerikalaan1 - 59000
Aziëstraat1A - 79000
Bangkiraistraat10 - 89000
Fohrstraat31 - 459000

Toon alle 18 rijen met adressen...