Statistieken Buurt Ajuinkouter

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Ajuinkouter in de gemeente Aalst (Aalst). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Ajuinkouter in de gemeente Aalst (Aalst). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Ajuinkouter
(grote groei van 16% naar 2.130 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Ajuinkouter is met 301 inwoners gestegen van 1.829 inwoners in 1990 tot 2.130 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 9 inwoners (0,48%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 6 Aalst met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ajuinkouter: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 6 Aalst met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ajuinkouter, 2: buurt Watertoren Aalst (Aalst), 3: buurt Lokerenveld, 4: buurt Keizershallen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Ajuinkouter voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ajuinkouter ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Ajuinkouter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Ajuinkouter. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Ajuinkouter: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.765)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ajuinkouter. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Ajuinkouter was €33.765. Er waren 1.237 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Ajuinkouter was €41.767.262.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Ajuinkouter in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Ajuinkouter (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Ajuinkouter in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Ajuinkouter: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Ajuinkouter helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Ajuinkouter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Ajuinkouter.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aalst (Aalst)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Ajuinkouter. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Ajuinkouter helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ajuinkouter voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.082Aantal2023
Mannen1.052Aantal2023
0 tot 10 jaar202Aantal2023
10 tot 20 jaar205Aantal2023
20 tot 30 jaar321Aantal2023
30 tot 40 jaar252Aantal2023
40 tot 50 jaar253Aantal2023
50 tot 60 jaar244Aantal2023
60 tot 70 jaar263Aantal2023
70 tot 80 jaar229Aantal2023
80 tot 90 jaar137Aantal2023
90 jaar en ouder24Aantal2023
Aantal inwoners2.130Aantal2023
0 tot 5 jaar117Aantal2023
5 tot 10 jaar85Aantal2023
10 tot 15 jaar116Aantal2023
15 tot 20 jaar89Aantal2023
20 tot 25 jaar128Aantal2023
25 tot 29 jaar193Aantal2023
30 tot 35 jaar133Aantal2023
35 tot 40 jaar119Aantal2023
40 tot 45 jaar123Aantal2023
45 tot 50 jaar130Aantal2023
50 tot 55 jaar127Aantal2023
55 tot 60 jaar117Aantal2023
60 tot 65 jaar113Aantal2023
65 tot 70 jaar150Aantal2023
70 tot 75 jaar125Aantal2023
75 tot 80 jaar104Aantal2023
80 tot 85 jaar79Aantal2023
85 tot 90 jaar58Aantal2023
90 tot 95 jaar24Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Ajuinkouter. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Ajuinkouter.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden26Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners12,60Aantal2022
Gevulde handelspanden23Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels10Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,97Aantal2022
Consumentgerichte diensten11Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners4,85Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Ajuinkouter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.068Aantal2023
Huishoudens 1 persoon496Aantal2023
Huishoudens 2 personen320Aantal2023
Huishoudens 3 personen102Aantal2023
Huishoudens 4 personen92Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen58Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon46%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.237Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€41.767.262Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.765Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.409Euro2019
Interkwartiel verschil24.020Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt95Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€43.818.884Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.179Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.835Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)162Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)86%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Aantal nationaliteiten50Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit299Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit137Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Ajuinkouter.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41002A61-Code2024
RegionaamAjuinkouterNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte27Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.468Aantal2024
Aantal inwoners2.130Aantal2023
Aantal huishoudens1.068Aantal2023
Aantal wagens912Aantal2022
Dichtheid adressen54,10Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners78,50Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens39,36Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens33,61Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Ajuinkouter.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder89Aantal2023
Alleenwonend496Aantal2023
Andere persoon65Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)280Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen350Aantal2023
Inwonende andere persoon44Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder136Aantal2023
Kind bij gehuwd paar286Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar102Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)110Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen176Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Ajuinkouter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties23Aantal2020
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties19Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€175.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€177.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€177.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€230.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€211.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€211.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€297.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€286.250Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€286.250Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Ajuinkouter.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders474Aantal2023
Eigenaars594Aantal2023
% Huurders44%Percentage2023
% Eigenaars56%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Ajuinkouter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.196Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945251Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970438Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000297Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201072Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202028Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202129Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190081Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen446Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen750Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.196Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Ajuinkouter. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Ajuinkouter

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ajuinkouter. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Aalst (Aalst). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Acaciastraat1 - 99300
Burgemeestersplein159300
Dokter André Goffaertsstraat1 - 939300
Désiré De Wolfstraat1 - 99300
Eikstraat101 - 999300

Toon alle 14 rijen met adressen...