Statistieken Buurt Amougies-Centre

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Amougies-Centre in de gemeente Mont-de-l’Enclus. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Amougies-Centre in de gemeente Mont-de-l’Enclus. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Amougies-Centre
(toename van 9,7% naar 554 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Amougies-Centre is met 49 inwoners gegroeid van 505 inwoners in 2011 tot 554 inwoners in 2021 (dat is een toename van 9,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 5 inwoners (0,98%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Amougies met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Amougies-Centre: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Amougies met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Amougies-Centre, 2: buurt Saint-Pierre, 3: buurt Vers Renaix, 4: buurt Le Haut, 5: buurt Vertbreucq.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Amougies-Centre voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Amougies-Centre ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Amougies-Centre

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Amougies-Centre. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Amougies-Centre: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.098)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Amougies-Centre. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Amougies-Centre was €34.098. Er waren 320 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Amougies-Centre was €10.911.308.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Amougies-Centre in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Mont-de-l’Enclus waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Amougies-Centre (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Amougies-Centre in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Amougies-Centre: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Amougies-Centre helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Mont-de-l’Enclus getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Mont-de-l’Enclus

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Mont-de-l’Enclus. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Amougies-Centre helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Mont-de-l’Enclus getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Mont-de-l’Enclus

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Mont-de-l’Enclus. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Amougies-Centre helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Mont-de-l’Enclus getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*1.891Aantal2022
Mannen*1.915Aantal2022
0 tot 10 jaar*413Aantal2022
10 tot 20 jaar*472Aantal2022
20 tot 30 jaar*398Aantal2022
30 tot 40 jaar*463Aantal2022
40 tot 50 jaar*557Aantal2022
50 tot 60 jaar*585Aantal2022
60 tot 70 jaar*435Aantal2022
70 tot 80 jaar*295Aantal2022
80 tot 90 jaar*139Aantal2022
90 jaar en ouder*49Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Mont-de-l’Enclus getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Amougies-Centre helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.366Aantal2022
Gescheiden*332Aantal2022
Ongehuwd*1.884Aantal2022
Verweduwd*224Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Mont-de-l’Enclus getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Amougies-Centre helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften320Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€10.911.308Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.098Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Amougies-Centre.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*3.656Aantal2022
Vreemdelingen*150Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Mont-de-l’Enclus getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Amougies-Centre helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode57095A00-Code2022
RegionaamAmougies-CentreNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte55Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen269Aantal2022
Aantal inwoners554Aantal2021
Aantal huishoudens238Aantal2019
Aantal wagens307Aantal2019
Dichtheid adressen4,90Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners10,08Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens4,33Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens5,59Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Amougies-Centre.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Amougies-Centre.

Adressen in de buurt Amougies-Centre

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Amougies-Centre. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Mont-de-l’Enclus.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Place d’Amougies1 - 97750
Rue Adolphe Delacroix1 - 97750
Rue Buret2 - 87750
Rue Couture du Moulin11 - 37750
Rue Couture d’Orroir1 - 97750

Toon alle 15 rijen met adressen...